Nästa steg mot ett kundstyrt Skandia

Nu tar Skandia ytterligare ett steg på vägen mot att bli en kundstyrd bank- och försäkringskoncern. En ansökan om verksamhetstillstånd för ett nybildat bolag lämnas idag in till Finansinspektionen. Därmed fullföljer Skandia planen från december 2011, som innebär en övergång till ett kundstyrt bolag där det ytterst är kunderna som påverkar bolagets riktning och mål.

Skandia Livs styrelse beslutade år 2011 att Skandia skulle bli en bank- och försäkringskoncern styrd av kunderna. Thulestiftelsen, som under en övergångsperiod äger aktierna i Skandia Liv, har därför sedan 2012 utrett hur bolaget, som är ett så kallat hybridbolag, på bästa sätt ska kunna övergå i en bolagsform där kunderna inte bara står för riskkapitalet utan även för styrningen.

– Vi är övertygade om att en modern bank- och försäkringskoncern måste ha en stark och stabil ägarfunktion för att långsiktigt leverera avkastning och trygghet, sägerBo Eklöf, ordförande i Thulestiftelsen. Skandias kunder är pålästa, medvetna i sina val och tydliga i sina krav. De vill ha transparens och möjlighet att vara med och påverka – inte minst i frågor som avgör deras framtid.

Därför har Thulestiftelsen arbetat fram en modell för det nya kundstyrda bolaget som innebär att livbolagets kunder kan påverka Skandias framtida inriktning genom att nominera och välja representanter till ett fullmäktige, som blir Skandias högsta beslutande organ. Kunder med enbart sparförsäkringar i livbolaget får 10 röster oavsett storlek på kapital. Kunder med enbart riskförsäkringar i livbolaget, till exempel barn- eller olycksfallsförsäkringar, får en röst. På så sätt uppnås en balans mellan spar- och riskförsäkringar. Kunderna ges även möjligheter till insyn och inflytande genom förslagsrätt, närvarorätt och frågerätt på årsstämmor.

– Skandias innovationsförmåga och vilja att tänka längre har alltid präglat bolagets sätt att anpassa sig till kunderna och en föränderlig omvärld, säger Leif Victorin, styrelseledamot i Skandia Livs styrelse och en av tre ledamöter i Thulestiftelsen. Kunder i livbolaget blir nu också ägare och Skandias långsiktiga utveckling blir en gemensam angelägenhet. Övergången till en ömsesidig och kundstyrd bolagsform är en naturlig fortsättning på Skandias 150-åriga historia.

Ansökan, som Finansinspektionen har att ta ställning till, innehåller det juridiska ramverk som kundägandet vilar på. Modellen för ägarstyrningen presenteras i sin helhet efter godkännande av Finansinspektionen.

– Utöver det formella inflytandet i livbolaget via fullmäktige tittar vi parallellt på andra former för kundinflytande i hela Skandia, säger Bengt-Åke Fagerman, koncernchef på Skandia. Målsättningen är hög, sammantaget vill vi kunna erbjuda det mest moderna och transparenta kundinflytandet i branschen.

Bakgrund kundinflytande i Skandia

Skandia AB grundades 1855 som ett brand- och livförsäkringsbolag för att skapa ett svenskt alternativ till utländska försäkringsbolag som då började etablera sig i Sverige. På 1870-talet grundades Livförsäkringsaktiebolaget Thule. En gemensam nämnare för dessa båda bolag var att de redan då hade inskränkningar vad gäller aktieägarnas bestämmanderätt. Bolagens historia flätades samman år 1963 och Thule, senare kallat Skandia Liv, har i många avseenden, dock inte i formell mening, fungerat som ett ömsesidigt bolag sedan 1950-talet. Det är först nu som bolaget tar steget fullt ut till att bli ett kundstyrt bolag, och då med Skandia AB och Skandiabanken som dotterbolag.

Ömsesidiga bolag

Ömsesidiga bolag ägs av försäkringstagarna och styrs enligt väl prövade och stabila principer. Det innebär att försäkringstagarna samtidigt är både ägare och fordringsägare till bolaget. Syftet med den ömsesidiga bolagsformen är att verksamheten helt och hållet drivs i kundens intresse. I sådana bolag utser kunderna (ägarna) typiskt sett representanter i form av ett fullmäktige som fastställer årsredovisning, röstar fram en styrelse och fattar andra bolagsstämmobeslut. På så sätt kan kundernas bästa sättas i främsta rummet. Överskott som uppstår i verksamheten fördelas på ägarna i bolaget. Även förluster bärs av bolagets kunder.

För ytterligare information kontakta:
Bo Eklöf, ordförande Thulestiftelsen, tel. 072-735 89 00

Leif Victorin, ledamot Thulestiftelsen, tel. 0705-86 11 43
Kajsa Lindståhl, ledamot Thulestiftelsen, tel. 070-424 44 01

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar