Nomineringskommitténs förslag till Skandias bolagsstämma

Nomineringskommitténs förslag till Skandias bolagsstämma Nomineringskommitté i Skandia föreslår att bolagsstämman den 17 april 2002 väljer Melker Schörling till ny styrelseledamot och att Lars Ramqvist, Eero Heliövaara och Willem Mesdag omväljas som styrelseledamöter för en tvåårsperiod. Melker Schörling sitter redan i Skandias styrelse, men hittills som representant för försäkringstagarna utsedd av Stockholms Handelskammare och inte som bolagsstämmovald ledamot. Till ny försäkringstagarledamot i styrelsen har handelskammaren utsett Maria Lilja. Om bolagsstämman biträder nomineringskommitténs förslag innebär det att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ökar med en till åtta ledamöter och att Skandias styrelse kommer att få följande sammansättning: Lars Ramqvist, Boel Flodgren (försäkringstagarrepr.), Eero Heliövaara, Oonagh McDonald, Maria Lilja (försäkringstagarrepr.) Willem Mesdag, Lars-Eric Petersson, Clas Reuterskiöld, Günter Rexrodt, och Melker Schörling. Härtill kommer tre representanter för de anställda. Nomineringskommitténs ledamöter representerar aktieägare med ca 20 procent av aktierna i Skandia. Kontaktperson Chefjurist Jan-Mikael Bexhed, nomineringskommitténs sekreterare telefon 08-788 37 22 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar