Nu startar nomineringen till Skandias fullmäktige

Idag, den 17 oktober startar nomineringsperioden där alla kunder i Skandias livbolag kan nominera kandidater till bolagets fullmäktige. Nomineringsperioden pågår fram till den 17 november.

– Historiskt har vi haft en mycket hög kvalitet på kandidaterna till fullmäktige och även i år hoppas jag att kunderna bidrar med intressanta nomineringar. Vi önskar ett fullmäktige som speglar våra kunder och därför hoppas jag att nomineringarna kommer erbjuda mångfald för att vi ska kunna nå våra mål, säger Björn Wolrath, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige.

Önskvärda egenskaper hos den kandidat som nomineras:
•    Kunskap och erfarenhet inom försäkringsmarknaden
•    Kompetens i frågor som rör företagsstyrning och riskhantering
•    God insikt i samhällsekonomi och särskilt om finansmarknaden är meriterande, liksom förståelse för värdet av långsiktighet
•    Andra meriter är erfarenheter från styrelsearbete och ledningsarbete
•    Oberoende i förhållande till Skandia och konkurrerande bolag
•    Myndig och kund i Skandias livbolag

Nomineringen kan ske på två sätt:
•    Via Skandias webbplats.
•    Via telefon till kundservice 0771 – 27 17 00

Nästa steg i processen är röstningsperioden under 15 februari -15 mars 2017. Då presenteras de 14 kandidater som valts ut av valberedningen och kunderna röstar fram de sju personer som ska ingå i fullmäktige. Dessa tillträder vid årsstämman 4 maj 2017.

Skandias fullmäktiges roll och sammansättning

Fullmäktige, som består av totalt 21 personer, utövar ägarfunktionen i bolaget och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd. Det är styrelsen som löpande ansvarar för Skandias verksamhet och ekonomiska resultat samt hur förvaltningen och försäljningen utvecklas. De sju fullmäktigeledamöter som varje år väljs av Skandias kunder, väljs för en treårsperiod och omval av en ledamot är möjligt.

Mer information om och intervjuer med Skandias valberedning och fullmäktigeledamöter samt en presentation av redan invalda fullmäktigeledamöter finns på www.skandia.se/kundinflytande.

För ytterligare information:
Björn Wolrath, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige, 0706-64 40 91
Magdalena Wetterfors, ansvarig för Skandias fullmäktiges kansli, 0761-30 28 58
Pontus Haag, informationsansvarig Skandia, 08-788 47 12

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 578 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera