Nu startar nomineringen till Skandias fullmäktige

Idag, den 15 september, startar nomineringsperioden där alla kunder i Skandias livbolag kan nominera kandidater till bolagets fullmäktige. Nomineringsperioden pågår fram till den 15 oktober.

– Ett väl sammansatt fullmäktige som bevakar styrelsens och ledningens arbete, är en förutsättning för att Skandia ska fortsätta att vara ett framgångrikt livbolag och ge maximal avkastning till kunderna som också är ägare. Historiskt har vi haft en mycket hög kvalitet på kandidaterna till fullmäktige och även i år hoppas jag att kunderna bidrar med intressanta nomineringar, säger Björn Wolrath, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige.

Önskvärda egenskaper hos den kandidat som nomineras:

  • Kunskap och erfarenhet inom försäkringsmarknaden
  • Kompetens i frågor som rör företagsstyrning och riskhantering
  • God insikt i samhällsekonomi och särskilt om finansmarknaden är meriterande, liksom förståelse för värdet av långsiktighet
  • Andra meriter är erfarenheter från styrelsearbete och ledningsarbete
  • Oberoende i förhållande till Skandia och konkurrerande bolag
  • Myndig och kund i Skandias livbolag

Nomineringen kan ske på två sätt:

  • Via skandia.se 
  • Via telefon till kundservice 0771 – 27 17 00

Nästa steg i processen är röstningsperioden den 15 januari -15 februari 2018. Då presenteras de kandidater som valts ut av valberedningen och kunderna röstar fram de sju personer som ska ingå i fullmäktige. Dessa tillträder vid årsstämman den 15 maj 2018.

Skandias fullmäktiges roll och sammansättning
Fullmäktige, som består av totalt 21 personer, utövar ägarfunktionen i bolaget och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd. Det är styrelsen som löpande ansvarar för Skandias verksamhet och ekonomiska resultat samt hur förvaltningen och försäljningen utvecklas. De sju fullmäktigeledamöter som varje år väljs av Skandias kunder, väljs för en treårsperiod och omval av en ledamot är möjligt.

Mer information om Skandias valberedning och fullmäktigeledamöter samt en presentation av redan invalda fullmäktigeledamöter finns på skandia.se.

För ytterligare information:
Björn Wolrath, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige, 070-588 16 11
Magdalena Wetterfors, ansvarig för Skandias fullmäktiges kansli, 076-130 28 58

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera