Ny garantiränta i Skandia Liv

Under de senaste åren har räntorna på de finansiella marknaderna sjunkit. Som en konsekvens av det låga ränteläget har Finansinspektionen och flera andra aktörer sänkt sina räntor. Av samma anledning behöver Skandia Liv anpassa sin garantiränta. Skandia Livs garantiränta sänks därför under november månad från 3 % till 2,75 %. Den nya räntan gäller tillsvidare. Garantiräntan används vid beräkning av premie och garanterade försäkringsbelopp. Den är fastställd utifrån försiktiga antaganden om den framtida avkastningen. Garantiräntan ska inte förväxlas med återbäringsräntan, som speglar Skandia Livs avkastning.

Om oss

Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar