Nytt förslag: Premiepensionssystemet kan bantas till sju alternativ

Pensionsutredaren Mats Langensjö har på uppdrag av Skandia utrett hur ett förändrat premiepensionssystem skulle kunna se ut. Langensjö har tidigare varit regeringens särskilde utredare avseende AP-fonderna och buffertkapitalutredningen. Rapporten ”Pensioner vid ett vägskäl” föreslår ett system som bygger på en princip om relevant valfrihet med sju statligt upphandlade och kvalitetssäkrade alternativ.

Utöver de sju statligt upphandlade och kvalitetssäkrade alternativen bör övriga fondalternativ få finnas kvar, men det ska tydliggöras för individen när han eller hon lämnar de kvalitetssäkrade alternativen. Den som inte gör ett val ska automatiskt hamna i AP7 Såfa som därmed får den funktion som avsågs när premiepensionen infördes. Rapporten fastslår att den framtida omfattningen av premiepensionssystemet, som ett av världens största fonderade pensionssystem, gör att staten behöver inta ett mycket mer professionellt förhållningssätt till hur pensionsmedlen förvaltas.  

– Premiepensionen bör ses som ett fonderat tvångssparande där staten har ett moraliskt ansvar att kvalitetssäkra vilka huvudalternativ som finns i systemet. Individen har inte förmågan att välja mellan en uppsjö av fonder när det saknas relevant vägledning, säger Mats Langensjö.

Genom de upphandlade alternativen hanteras bristen på långsiktighet i kapitalförvaltningen inom nuvarande system. Hänsyn tas även till lärdomar och erfarenheter kring individens förmåga att fatta relevanta och rationella beslut samt förstå dess konsekvenser. Det är särskilt viktigt i system med stor valfrihet där vägledningen brister.    

– Det har sedan premiepensionen infördes skett stora framsteg inom forskningen om hur människor agerar inför finansiella beslut. Den kunskapen behöver tas tillvara när man funderar på om systemet verkligen blev som det var tänkt, menar Langensjö.

Rapporten pekar på att en ambitionsgrad borde specificeras som en del av kvalitetssäkringen i premiepensionssystemet. Ambitionsgraden borde utformas som en procent av slutlönen eller livsvarig nivå i kronor. Om inte ett upphandlat alternativ klarar av att uppfylla målen bör det bytas ut i en ny upphandling.                                                                   

– Tyvärr har tidigare statliga utredningar bara haft mandat för kosmetiska förändringsförslag. Detta är ett konkret inspel till hur premiepensionssystemet skulle kunna se ut. Systemet måste bygga på långsiktig och effektiv kapitalförvaltning för pensionssyfte. Hittills har fokus varit på maximal valfrihet och daglig handel, något som få utnyttjar. Erfarenheter från vår traditionella livförvaltning visar att onoterade investeringar lämpar sig särskilt bra för den inneboende långsiktigheten i pensionssparande, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Slutligen vill rapporten även inspirera till en bredare debatt om viktiga tjänstepensionsfrågor så som flytträtt. De lärdomar som dragits av premiepensionssystemet kan användas för utformning av en klok flytträtt.  

– Flytt måste handla om att ta kunden till ett bättre läge eftersom du i regel inte kan få tillbaka samma villkor som innan flytten om du skulle ångra dig. Många är inte ens medvetna om att man har flyttat sin tjänstepension. Att införa en form av betänketid är klokt för att inte kunden ska hamna i dyrare, mer riskabla eller på annat sätt olämpliga lösningar, säger Frans Lindelöw.

Rapporten finns bifogad i sin helhet.

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.se

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se 

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia