Obetalda pensionsskulder riskerar leda till skattehöjningar

Idag presenterar Skandia årets pensionsskuldsrapport som beräknar kommunernas pensionsskulder. Årets rapport visar på fortsatt stora kommunala pensionsskulder som på sikt kan innebära skattehöjningar. Den totala skulden uppgår till 235 miljarder kronor. Riksgenomsnittet är en skuld på 23 500 kronor per invånare.

Jämfört med föregående år har den genomsnittliga pensionsskulden per invånare sjunkit till ca 23 500 kronor. Men inom riket är det fortfarande stor spridning av pensionsskuldens storlek, från cirka 600 kronor i Sjöbo till 40 700 kronor i Pajala. Den absolut största delen av pensionsskulden är åtagandet från förra seklet där kommunerna har lovat att betala livsvarig tjänstepension till anställda och tidigare anställda när de går i pension. 

- Även om skulden sjunker mycket långsamt är den enorma 235 miljarder. Summan motsvarar fler än 500 000 sjukskötersketjänster under ett år, säger Greger Gustafson, affärsansvarig offentlig affär på Skandia.

Kommunerna har olika förutsättningar att klara pensionsskulden. För kommuner med minskande befolkning, där allt färre invånare ska bära kostnaderna för tidigare års verksamhet, innebär pensionsskulderna ett större problem. I Sveriges Kommuner och Landstings ”Ekonomirapport maj 2017” noteras en kraftig befolkningsökning, inte minst när det gäller yngre och äldre. Däremot ökar antalet invånare i arbetsför ålder betydligt långsammare, vilket ökar gapet mellan intäkter och kostnader då färre personer måste försörja allt fler. SKL varnade i sin rapport för ett kraftigt växande underskott på 40 miljarder kronor fram till 2020.

- Det är den framtida välfärden som står på spel. Om den ska kunna hålla den höga nivå medborgarna förväntar sig är det hög tid att kommunerna börjar prioritera finansieringen av de kommande pensionsutbetalningarna. Klockan tickar och risken för skattehöjningar som enda utväg är annars överhängande, avslutar Greger Gustafson.

Hela rapporten finns bifogad i sin helhet.  

Pensionsskulden i siffror  

  • Den genomsnittliga pensionsskulden per invånare uppgår till 23 523 kronor. Det innebär att ett hushåll med fyra personer har en pensionsskuld på nästan 100 000 kronor.
  • Högst pensionsskuld län: Västernorrlands län (29 464 kr/invånare)
  • Lägst pensionsskuld län: Skåne län (19 479 kr/invånare)
  • Högst pensionsskuld kommun: Pajala (40 746 kr/invånare)
  • Lägst pensionsskuld kommun: Sjöbo (578 kr/invånare)

För ytterligare information:
Carl Otto Berg, presskontakt, 0708-339052
carl.otto.berg@skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar