Pressmeddelande från Skandias styrelse

Pressmeddelande från Skandias styrelse Efter ett beslut från bolagsstämman gav Skandias styrelse den 6 maj 2003 ett uppdrag till Advokaten Otto Rydbeck och Auktoriserade revisorn Göran Tidström att granska vissa frågor med anknytning till Skandias verksamhet. Uppdraget omfattade transaktioner mellan Skandia och Skandia Liv, principerna för redovisning enligt embedded value-metoden samt ersättningar och incitamentssystem. Skandias styrelse har därefter givit ett tilläggsuppdrag till utredarna att pröva om rättsliga och andra åtgärder bör vidtas och vidta dessa, med anledning av faktureringar för renoveringar av bostadslägenheter. Utredarnas rapport är nu överlämnad till Skandia. Rapporten kommer att behandlas i Skandias styrelse, som också kommer att ta ställning till eventuella slutsatser och åtgärder med anledning av rapporten. Skandias styrelse har tidigare meddelat att rapportens resultat skall göras offentligt. Detta kommer att ske vid ett särskilt pressymposium med de båda utredarna, Måndagen den 1 december kl 13.00, på Skandia, Sveavägen 44. Rapporten på svenska och en sammanfattning på svenska och engelska kommer att finnas tillgänglig på www.skandia.com och www.setterwalls.com från den 1 december kl 11.00 De eventuella beslut och slutsatser som Skandias styrelse bestämmer med anledning av rapporten kommer att offentliggöras efter styrelsebehandling, den 2 december. Varken utredare eller Skandias styrelse har möjlighet att kommentera rapporten innan dessa tidpunkter. För frågor: Gunilla Svensson, Presschef, 08-788 42 97 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar