Rekordavtal när AstraZeneca väljer Skandia för privatvård

AstraZeneca tecknar en företagsbetald privatvårdsförsäkring hos Skandia för sina 9 000 medarbetare i den svenska verksamheten. Avtalet löper på fyra år och är Skandias största enskilda privatvårdsaffär någonsin.

Med den nya lösningen ges 9 000 medarbetare, med remiss från primärvården, snabb access till specialistsjukvård. – Avtalet med Skandia är ytterligare ett steg i det viktiga interna hälsoarbete som drivs på AstraZeneca. Den privatvårdsförsäkring som Skandia erbjuder är, sett till innehåll och pris, det bästa alternativet på marknaden för våra medarbetare. Gensvaret så här långt har varit mycket positivt, säger Ulf Holmgren, ansvarig för personalförmåner på AstraZeneca. Samarbetet mellan Skandia och AstraZeneca sträcker sig många år bakåt i tiden. Nu utökas försäkringsskyddet för de anställda med det nya avtalet som i första skede löper på fyra år. – Allt fler företag ser fördelarna med att teckna en privatvårdsförsäkring för sina anställda. Företaget får minskade sjukfrånvarokostnader som i sin tur leder till lägre sjuklönekostnader och minskat produktionsbortfall. För medarbetaren är fördelarna uppenbara, att få snabb hjälp vid sjukdom är attraktivt ur hälsosynpunkt, dessutom slipper individen i många fall även onödigt inkomstbortfall. säger Bo Ågren, chef för företagsverksamheten på Skandia. Privatvårdsförsäkringen som AstraZeneca tecknat hos Skandia innebär att de anställda får tillgång till sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Med en remiss från till exempel husläkaren, hjälper Skandia till att omgående boka en tid hos en specialistläkare. Om t ex operation krävs, finansieras den av försäkringen. Därutöver ersätts patientkostnader upp till högkostnadsskyddet. För mer information om Skandias privatvårdsförsäkring se http://web.skandia.se/hem/Forsakringar/Privatvard/Intro/

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar