Sänkta förvaltningsavgifter på Skandias indexnära fonder

Från den 1 december 2017 sänks förvaltningsavgifterna på fem fonder i Skandias eget fondutbud. Sänkningen från 0,4 procent till 0,25 procent omfattar Skandias egna indexnära fonder.

Sänkningen av förvaltningsavgifterna från 0,4 procent till 0,25 procent gäller följande fonder:

  • Skandia Sverige Exponering
  • Skandia Europa Exponering
  • Skandia Nordamerika Exponering
  • Skandia Global Exponering
  • Skandia Japan Exponering 

– Sänkningen av förvaltningsavgifterna är ett led i att säkerställa ett attraktivt fonderbjudande till våra kunder. Med den nya avgiftsnivån kommer fonderna vara mycket konkurrenskraftiga på marknaden för indexnära fonder, säger Annelie Enquist, vd på Skandia Fonder.

Samtliga fonder följer Skandia Fonders arbete med ansvarsfulla investeringar. Detta betyder att även våra indexnära fonder utesluter placeringar inom tobaksproduktion, företag som tillverkar, utvecklar eller distribuerar klusterbomber, antipersonella minor, kemiska vapen, biologiska vapen eller centrala komponenter specifikt utvecklade för kärnvapen. Även bolag vars omsättning till 30 procent eller mer kommer från utvinning av kol för energiändamål utesluts.

För ytterligare information:
Annelie Enquist, vd Skandia Fonder, 08- 788 26 28
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag som har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera