Skandia först ut med att publicera kundernas genomsnittsränta för bolån

Skandia börjar från och med idag att publicera kundernas genomsnittliga bolåneräntor. Syftet är att ge kunderna en mer rättvisande bild av ränteläget än bankernas listor över ordinarie räntor. Skandias ränterabatt var i genomsnitt -0,47 procentenheter för alla bostadslån med tre månaders bindningstid som betalades ut under augusti. Med dagens räntenivå ger det en bolåneränta på 1,94 procent.

– Öppenhet är naturligt för oss som kundstyrt bolag. Vi uppmanar även våra konkurrenter att följa efter och börja publicera sina verkliga, genomsnittliga bolånerabatter de också. Det skulle minska kundernas kunskapsunderläge och bidra till en mer välfungerande bolånemarknad, säger Öyvind Thomassen, Skandias bankchef.

Skandias genomsnittliga bolånerabatter kommer att redovisas varje månad på bolagets hemsida.
– Under våren lanserade vi öppna, individuella bolånerabatter och fick ett oerhört positivt gensvar från kunderna. Vi tycker inte att det är rimligt att bankerna ska köra med dolda kort för något som är helt centralt för svenskarnas hushållsekonomi. Många har en känsla av att just de lyckats förhandla sämre än grannen, nu bygger vi bort den känslan eftersom det blir svart på vitt vilka villkor som gäller, säger Öyvind Thomassen, Skandias bankchef.

Skandia erbjuder öppna och individuella rabatter på bolåneräntan, baserade bland annat på kriterierna belåningsgrad, lånevolym, vardagsekonomi, månadssparande och sparkapital i Skandia. Rabatterna erhålls utan förhandling när ett lån tecknas och omprövas en gång om året vid tre månaders bindningstid och för övriga bindningstider vid villkorsändringsdag. Så länge de rabattgrundande kriterierna inte ändras behålls rabatten automatiskt.
Maximal rabatt uppgår i dagsläget till -0,65 procentenheter.  Hur låg ränta man får med olika förutsättningar framgår på www.skandia.se/bolan. Det är även där genomsnittsrabatten redovisas.

Fakta om redovisningen av genomsnittsräntor
En kunds ränta avgörs av aktuell ordinarie ränta (ofta kallad listränta) minus individuell ränterabatt. Om de ordinarie räntorna höjs eller sänks justeras befintliga och nya kunders räntor i samma grad i samband med lånens villkorsändringsdag.
Eftersom bolåneräntorna justeras löpande väljer Skandia att redovisa den genomsnittliga rabatten, snarare än vilken genomsnittlig boränta kunderna fått under perioden. På så sätt ökar jämförbarheten för kunderna. Ränterabatten redovisas tillsammans med aktuell, ordinarie ränta med den vanligaste bindningstiden, tre månader.

För ytterligare information:
Öyvind Thomassen, Skandias bankchef, 08-463 62 12
Sara Hägg Liljedal, informationsansvarig Skandia, 08-788 41 63

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 515 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar 650 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media