Skandia höjer återbäringsräntan till 5 procent

Från och med den 1 maj 2013 höjer Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 3 procent till 5 procent.

– Tack vare vår allvädersportfölj, som innehåller många olika sorters tillgångar, har vi kunnat leverera en stabil avkastning trots det lynniga vädret på finansmarknaderna. Därför har vi utrymme att höja återbäringen, säger Bengt-Åke Fagerman, koncernchef Skandia.

Fakta om traditionell förvaltning i Skandia

  • Traditionell förvaltning innebär att kunden ger Skandia förtroendet att placera sparkapitalet.
  • Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter, råvaror och infrastruktur.
  • Avkastningen fördelas ut till kunderna löpande genom återbäringsräntan, men den fördelningen är inte garanterad.
  • Garantiräntan, som används för att beräkna premier och garanterade förmåner, är för närvarande 1,25 procent före avdrag för skatt och avgifter (gäller ej produkten GarantiPension Plus, som har en annan form av garanti).
  • När kunden sedan går i pension, utbetalas eventuell återbäring tillsammans med utbetalningarna av garanterad förmån.
  • Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren uppgår till 6,2 procent före avdrag för skatt och avgifter.
  • Avkastningen under årets första kvartal uppgick till 2,1 procent.
  • Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick den 31 mars till 156 procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning.
  • Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandia Livs tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick den 31 mars till 110 procent.
  • Skandia förvaltar nära 300 miljarder kronor i traditionell förvaltning åt 1,2 miljoner kunder.

För ytterligare information:
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39 

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Press/Intro/

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera