Skandia Idéer för Livet prisas för samhällsansvar

Skandia Idéer för Livet fick på onsdagen ta emot det s.k. Psynkpriset 2010, ett pris som delas ut av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Skandia Idéer för Livet fick priset i kategorin Samhällsansvar med motiveringen ”för ett långsiktigt arbete med att stödja verksamheter som arbetar för barn och ungas psykiska hälsa och för initiativ som skapar mer kunskap inom området". Psynkpriset delades ut av Modellområdesprojektet, som drivs av SKL, på den årliga konferensen "Psykisk O-Hälsa, samhällets barn och unga".

Modellområdesprojektet finansieras av Socialdepartementet och pågår under tre år. Projektet har till uppgift att synkronisera insatserna för barn och ungdomars psykiska hälsa runt om i landet. Målet är att möta problemen med en helhet - dvs. att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver i tid. Du kan läsa mer om projektet på http://www.skl.se/web/psykiskhalsa.

Skandia Idéer för Livet är sedan 1987 en verksamhet inom Skandia med uppdrag att arbeta för Sveriges barn och ungdomar. Genom ett samarbete med nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har Skandia Idéer för livet idag utbildat 18 kommuner i sättet att räkna på vad utanförskapet kostar och fått fram beviset att det lönar sig att arbeta förebyggande. Niklas Birgetz, chef för samhällsansvar och sponsring på Skandia, är stolt över det arbete Idéer för Livet har lyckats åstadkomma.

– Det känns hedrande att få motta detta pris och det är ett stort erkännande för Idéer för Livet. Att vi långsiktigt arbetar förebyggande genom projektet "Utanförskapets prislapp" för Sveriges kommuner, börjar nu ge en tydlig effekt.

För ytterligare information:
Niklas Birgetz, chef för Samhällsansvar och sponsring på Skandia, 08-788 47 85.

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen.
Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi ingår i Old Mutual‐gruppen som har sitt huvudkontor i London och 54 000 medarbetare i 34 länder runt om i världen. Läs mer på www.skandia.se.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar