Skandia Investment tar in nya delägare

Skandia Investment tar in nya delägare Skandia Investment har sedan 1983 verkat som ett dotterbolag inom Skandia- koncernen med direktinvesteringar i onoterade bolag. Under de femton åren har närmare 80 minoritetsinvesteringar gjorts i expansiva företag, varav ett 20- tal företag lotsats fram till en börsnotering. Avkastningen på investerat kapital har under den senaste femårsperioden uppgått till i genomsnitt 69 procent årligen. Mot bakgrund av Skandia Investments framgångsrika utveckling har Skandia nu tillsammans med 4:e AP-fonden, Handelsbanken Liv, ICA Finans och Orkla ASA bildat nya Skandia Investment med ett utfäst kapital på 1 miljard kronor. Skandia svarar för 60 procent av kapitalet och de övriga investerarna för 10 procent vardera. Syftet är att utöka möjligheterna till långsiktiga investeringar i onoterade nordiska tillväxtbolag som inom en femårsperiod kan börsnoteras. "Det är glädjande att Skandia Investment, av utvalda institutionella investerare, ses som en intressant kapitalförvaltare med goda möjligheter att skapa hög avkastning." Det säger Bo Ingemarson, styrelseordförande i Skandia Investment. För första gången på flera år går nu ICA in i en sådan investering: "Vi uppfattar Skandia som en professionell och aktiv kapitalförvaltare. Naturligtvis räknar vi med att få en bra avkastning på vår investering", säger Ulf Nyström, finansdirektör i ICA Handlarnas AB. "Genom våra nya delägare får vi utökade resurser och möjligheter att skapa värdetillväxt, som även i fortsättningen sker genom ett aktivt och långsiktigt engagemang i portföljbolagen. Det säger Christer Dahlström, VD i Skandia Investment. Eventuella frågor besvaras av: Christer Dahlström, VD Skandia Investment, tel 08-788 13 60, Bo Ingemarson, styrelseordförande Skandia Investment, vVD, Skandia, tel 08-788 45 77, Katarina Mohlin, informationsdirektör Skandia, tel 08-788 48 86

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera