Skandia justerar återbäringsräntan till 4 procent

Från och med den 1 februari 2016 justerar Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 5 procent till 4 procent.

– Med tanke på den osäkerhet som råder på den globala finansmarknaden justerar vi nu ner återbäringsräntan. Från att ha legat på mycket höga återbäringsnivåer ser vi nu en återgång till en mer normal nivå. 4 procent i återbäring är fortfarande ett konkurrenskraftigt erbjudande för ett sparande med garanti i ett läge med låga räntor, säger Frans Lindelöw, Skandias koncernchef.

Fakta om traditionell förvaltning i Skandia

 • Traditionell förvaltning innebär att kunden ger Skandia förtroendet att placera sparkapitalet.
 • Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter, råvaror och infrastruktur.
 • Avkastningen fördelas ut till kunderna löpande genom återbäringsräntan, men den fördelningen är inte garanterad.
 • En garanterad förmån beräknas utifrån en andel av premien, för närvarande 80 procent, och med den aktuella garantiräntan, som är 1,25 procent före avdrag för skatt och avgifter.
 • Gäller ej GarantiPension Plus, som har en annan form av garanti.
 • När kunden sedan går i pension, utbetalas eventuell återbäring tillsammans med utbetalningarna av garanterad förmån.
 • Skandias genomsnittliga återbäringsränta de senaste 15 åren uppgår till 5,3 procent före avdrag för skatt och avgifter.
 • Avkastningen under tredje kvartalet 2015 uppgick till 6,8 procent (jan-nov).
 • Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick den 30 november 2015 till 168 procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning.
 • Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick den 30 november 2015 till 108 procent.
 • Skandia förvaltar drygt 380 miljarder kronor i traditionell förvaltning åt 1,4 miljoner kunder.

För ytterligare information:
Frans Lindelöw, Skandias koncernchef, 08-788 21 50
Pontus Haag, Kommunikationsstrateg Skandia, 072-700 67 12

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på:
http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 1,9 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 558 miljarder kronor och 2 400 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia