Skandia justerar sjukförsäkringspremierna

Skandia kommer att genomföra flera ändringar som kraftigt sänker premierna för de allra flesta företagskunder med sjukförsäkring. Ett systematiskt arbete för att förebygga ohälsa och en mycket framgångsrik kapitalförvaltning ligger till grund för överskottet som nu delas ut till kunderna.

– Att kunna meddela sänkta kostnader för vår sjukförsäkring i en tid då sjukförsäkring mest diskuteras i termer av skenande kostnader är glädjade, säger Jan Karlsson, chef för Risk och Hälsa på Skandia. Vi har länge jobbat strategiskt med att förebygga ohälsa och sjukdom och det är delvis detta som ger resultat nu.

Den absoluta majoriteten av alla kunder får en sänkning, men det finns också exempel på företag där justeringarna resulterar i en höjning.

– Det är rimligt att de kunder som har sänkt sina sjuktal ska få betala en lägre premie för sjukförsäkring än de med sämre resultat. Skandias ambition är att ge kunderna en möjlighet att långsiktigt påverka prissättningen genom att aktivt arbeta för ett hälsosamt arbetsliv. Alla tjänar på det. Företag vars skadekostnader minskar får billigare premie. Skandia behöver inte betala ut sjukersättning och framförallt, en stor mängd anställda undviker att bli sjukskrivna. Det finns givetvis också en stor samhällsvinst i detta, säger Jan Karlsson.

Premieförändringarna i korthet
• ”Normalpremien” sänks med 25 % för alla män, eftersom skadekostnaderna har minskat. Premien för kvinnor ligger på rätt nivå och förändras därför inte.
• Vi inför enhetlig prissättning i premiebefrielseförsäkringen (tidigare var det olika nivåer för dem över respektive under 40 år).
• Det överskott som byggts upp tack vare minskade skadekostnader kommer våra kunder till godo i form av rabatterade premier. Ju längre du har varit kund, desto högre rabatt – ända upp till 75 %.
• För företag som har differentierad premie justeras även premien utifrån sjuktalen i företaget de senaste tre åren.

För ytterligare information:
Jan Karlsson, chef Risk & Hälsa, Skandia, 08-788 17 75
Sara Hägg Liljedal, informationsansvarig Skandia, 08-788 41 63

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 1,9 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 558 miljarder kronor och 2 400 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera