Skandia Liv inför ny konsolideringspolicy och avskaffar den så kallade Allan-regeln

Skandia Liv inför ny konsolideringspolicy och avskaffar den så kallade Allan-regeln Skandia Liv inför den 1 januari 2004 en i branschen ny konsolideringspolicy, vilken innebär att Skandia Liv mer direkt än tidigare kan agera vid större svängningar på de finansiella marknaderna. Utvecklingen av kundernas försäkringskapital ska framöver bättre spegla kapitalavkastningen på bolagets tillgångar. Skandia Livs VD Urban Bäckström säger: "Pensionssparande är långsiktigt trygghetssparande, där stabilitet och förutsägbarhet är viktiga mål. Därför är det viktigt med en konsolideringspolicy som kan korrigera för förändringar i kapitalet innan det blir fråga om dramatiska kast eller orättvisor mellan olika försäkringskollektiv. Detta är en byggsten i den tankeram för uppdraget från försäkringsspararna som jag formulerade i samband med att jag utnämndes i förra veckan". "Arbetet med denna policy har pågått en längre tid och det är bra att den nu kan införas. Det viktiga med policyn är att kunderna enklare kan förutse höjningar alternativt sänkningar av försäkringskapitalet i sin sparförsäkring" Siktet är inställt på att den kollektiva konsolideringsgraden ska röra sig inom intervallet 95 - 115 procent. När den ökar inom intervallet höjs därför räntan på försäkringskapitalet och när den sjunker sänks räntan. Understiger konsoliderings-graden 95 procent görs istället en reallokering. Det omvända, en så kallad allokering, sker vid en konsolideringsgrad som överstiger 115 procent. Detta innebär att om konsolideringsgraden är under 95 procent den 31 januari 2004 kommer en reallokering att ske för att återställa konsolideringsgraden till 100 procent. * I likhet med flera andra livbolag, kommer även Skandia Liv att från och med den 1 januari 2004, frångå den så kallade Allan-regeln. Denna regel infördes för att undvika tillfälliga beloppssänkningar av utbetalningarna. Under senare år har dock Allan-regeln rest alltfler frågor om rättvisan mellan försäkringssparare. De senaste årens börsnedgång har lett till att de belopp som utbetalas till kunderna i många fall är högre än vad försäkringarnas värde motiverar. Sänkningen kan under 2004 bli högst 6 procent av utbetalningsbeloppet, men det kan också bli sänkningar kommande år beroende på finansmarknadernas utveckling. De garanterade beloppen berörs inte. Cirka 140 000 försäkringstagare omfattas av sänkningen. Skandia Liv inbjuder till pressmöte den 5 november kl 10.00, plats Skandia Sveavägen 44. Medverkar gör: Urban Bäckström, VD Skandia Liv, Bengt-Åke Fagerman vVD Skandia Liv och Marie-Louise Wenander, chefaktuarie Skandia Liv. För ytterligare information: Bengt-Åke Fagerman, vVD Skandia Liv, tel:08-788 2150 Marie-Louise Wenander, Chefaktuarie Skandia Liv, tel: 08-788 4665 Gunilla Svensson, Presschef, tel: 08-788 4297 eller 070- 575 75 78 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031104BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031104BIT01020/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar