Skandia Liv sänker återbäringsräntan

Från och med den 1 september 2008 sänker Skandia Liv återbäringsräntan på kundernas försäkringskapital från nuvarande
3 procent till 1 procent före skatt.

Bengt-Åke Fagerman, Vd Skandia Liv säger i en kommentar:

”De fortsatt svaga börsutvecklingen och bibehållna osäkerheten på finansmarknaden medför att Skandia Liv beslutat sänka återbäringsräntan till 1 procent. Sänkningen är i enlighet med Skandia Livs konsolideringspolicy och medför i förlängningen en bättre balans mellan bolagets tillgångar och kundernas försäkringskapital.”

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar