Skandia Livs återbäringsränta 10 procent.

Pressmeddelande 20070830

Från den 1 september 2007 sänker Skandia Liv återbäringsräntan på kundernas försäkringskapital från nuvarande 13 procent till 10 procent före skatt.

Den kollektiva konsolideringen ökade kraftigt under våren vilket var skälet till att återbäringsräntan höjdes i början av maj. Den höga återbäringsräntan i kombination med en nu betydligt svagare utveckling på världens aktiemarknader under senare tid gör att återbäringsräntan nu justeras ned. Den kollektiva konsolideringsgraden per den 31 juli var 111 procent.

Bengt-Åke Fagerman Vd Skandia Liv säger i en kommentar:

”Det har varit en turbulent period på världens aktiemarknader med påtagliga kursfall och det är fortfarande osäkert hur marknaderna kommer att utvecklas. Som en följd av marknadsutvecklingen sänker Skandia Liv återbäringsräntan, men vi har en stark finansiell ställning med en väldiversiferad placeringsportfölj vilket gör att vi även fortsättningsvis kan ge en hög återbäring."

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar