Skandia startar kapitalförvaltningsbolag som ska skapa unika sparprodukter

Skandia bildar ett kapitalförvaltningsbolag kallat Skandia Investment Management som tar över den interna förvaltningen av livportföljen, över hälften av livbolagets kapital på dryga 300 miljarder kronor. Syftet är att bolaget dessutom ska skapa nya sparprodukter i olika former genom att använda sig av livförvaltningen, och därigenom attrahera fler kunder.

– De senaste tio åren har Skandia inom livbolaget byggt upp vår egen kapitalförvaltningsorganisation och successivt flyttat hem mer och mer av förvaltningen. Tack vare förvärvet av Skandia AB för ett år sedan har vi redan kunnat samla hela Skandia-koncernens kapitalförvaltnings kunnande i en gemensam organisation, och bildandet av Skandia Investment Management är en viktig milstolpe i nya Skandias utveckling. Nästan var tionde sparkrona i Sverige ligger i Skandia idag och det ska bli mer, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia.

Unika sparprodukter centralt i nya Skandias strategi
Skapandet av nya sparprodukter var en av möjligheterna som Skandia Liv lyfte fram vid förvärvet av Skandia AB som slutfördes i mars 2012. Affären möjliggjorde samarbete inom hela koncernen, så att de unika styrkorna hos Skandias livportfölj ska kunna användas på fler sätt. Det nya kapitalförvaltningsbolaget är en milstolpe i förverkligandet av detta. Vd för det nya bolaget blir Lars-Göran Orrevall, idag chef för Skandias investeringsstrategi.

– Till att börja med ska vi framförallt fokusera på att ta fram produkter som bygger på några av de mer unika eller komplexa tillgångsslag i livportföljen och göra dem tillgängliga i fondform. Det kan exempelvis handla om fastigheter, krediter, private equity, råvaror och infrastruktur och resultatet kan bli en del investeringsprodukter som inte finns på marknaden idag. En hel del existerande och potentiella kunder, framförallt institutioner, har visat intresse för alternativa sätt att få ta del av sådana unika tillgångar, säger Lars-Göran Orrevall.

Skandia har fått tillstånd från Finansinspektionen för att bilda kapitalförvaltningsbolaget och planerar att starta verksamheten den 1 maj.

För ytterligare information:
Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia, 08-788 12 76
Lars-Göran Orrevall, vd Skandia Investment Management, 08-788 17 29
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Press/Intro/

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera