Skandia synliggör fonders koldioxidavtryck

Skandia har börjat redovisa sina aktiefonders indirekta klimatpåverkan genom att mäta dess koldioxidavtryck. Genom redovisningen kan spararen se hur många kilo koldioxid en investerad hundralapp ger upphov till.
Vi vill underlätta för fondsparare att börja bilda sig en uppfattning om sparandets indirekta klimatpåverkan genom att synliggöra aktiefondernas koldioxidavtryck, säger Skandias fondbolags VD Annelie Enquist.

Genom att underteckna FN-initiativet Montreal Carbon Pledge går vi samman med kapitalförvaltare världen över och skickar en signal inför miljömötet COP21 som startar i Paris den 30:e november. I och med undertecknandet förbinder sig Skandia att årligen mäta och redovisa hur de olika fondernas klimatavtryck ser ut. Den metod som används baseras på hur mycket koldioxid varje bolag i respektive aktiefond släpper ut samt fondens ägarandel i varje bolag. Beräkningarna utförs av South Pole Group.

– Den globala uppvärmningen och konsekvenser i form av förlorade ekosystem, extrema väderförhållanden och brist på vatten är svåra att överblicka och en av vår tids största utmaningar. Att synliggöra koldioxidavtrycken är ett sätt att underlätta för spararna att göra medvetna val, säger Skandias hållbarhetschef Lena Hök.

Många faktorer påverkar
Skillnaden mellan olika fonders koldioxidavtryck kan bero på olika faktorer. Exempelvis släpper bolag i branscher som kraftförsörjning, stål och cement vanligtvis ut mer koldioxid än bolag verksamma inom IT- och läkemedelsbranschen. Skillnaden kan också bero på var i världen bolagen i fonderna är verksamma och hur energimixen i just det landet ser ut. En fonds sammansättning, branschinriktning och geografi påverkar därmed hur stor koldioxidavtrycket blir. Värdena kommer variera över tid i takt med att bolagens redovisade utsläpp förändras, men också genom att fondens sammansättning förändras när bolagens börsvärde går upp eller ner samt när förvaltaren köper eller säljer aktier i portföljen.

Läs mer här:
https://www.skandia.se/hem/PageFiles/7897/CO2-m%c3%a4tning%202015.pdf

För ytterligare information:
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia, 08-463 74 60
Sara Hägg Liljedal, informationsansvarig Skandia, 08-788 41 63

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 1,9 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 558 miljarder kronor och 2 400 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera