Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport jan-sept 2016: Växande bolåneaffär & 65 miljoner i rörelseresultat för tredje kvartalet

Sammanfattning tredje kvartalet 2016:

  • Intäkterna för tredje kvartalet 2016 uppgick till 230 (203) MSEK.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2016 uppgick till 65 (-17) MSEK.
  • Kreditförlusterna för tredje kvartalet 2016 uppgick till -1 (-2) MSEK.
  • Utlåningen till allmänheten ökade under året med 7 542 MSEK till 54 150 (46 608) MSEK.
  • Total likviditet uppgick per den 30 september till 8 090 jämfört med 11 075 MSEK vid årsskiftet.
  • Total kapitalrelation uppgick per den 30 september till 19,4 procent jämfört med 21,4 procent vid årsskiftet. Enligt Finansinspektionens översyns- och utvärderingsprocess, som delgavs Skandiabanken i oktober, ska kärnprimärkapitalrelationen uppgå till minst 10,2 procent.

Jämförelsesiffror inom parantes för 2015 inkluderar endast den svenska verksamheten då den norska verksamheten separerades i oktober 2015.

Vd Johanna Cerwall, kommenterar kvartalet:

Det är med stor glädje och stolthet jag tar mig an rollen som vd efter att haft förmånen att vara tillförordnad under en period. Min inriktning är att vi ska öka kundnöjdheten och göra det enklare för våra kunder genom nya förbättrade digitala tjänster. Vi vill också fortsätta att erbjuda transparenta tjänster, bland annat inom bolån. Som ny vd är det glädjande att få lägga ett kvartal med god lönsamhet till handlingarna.

Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 65 miljoner kronor (-17 miljoner kronor) och ackumulerat per sista september till 160 miljoner kronor (-25 miljoner kronor). Intäkterna har ökat under året. För tredje kvartalet uppgick intäkterna till 230 (203) miljoner kronor och under årets första nio månader till 681 (571) miljoner kronor. Räntenettot står för merparten av intäktsökningen. Kostnaderna för tredje kvartalet uppgick till 164 (218) miljoner kronor, ackumulerat under året uppgick de till 514 (591) miljoner. Kostnadsminskningen jämfört med förra året har sin förklaring i att vi belastades med stora kostnader för utveckling under 2015. Under föregående år hade vi också dubbla licenskostnader för bankplattformen.

Under tredje kvartalet har bolånetillväxten landat på mer normala nivåer efter att ha legat högt under andra kvartalet på grund av nya amorteringsregler. Tillväxten inom bolån under kvartal tre uppgick till 1 922 miljoner. Den ackumulerade tillväxten under 2016 uppgick till 7 848 miljoner. Utlåningen per sista september uppgick till cirka 54 miljarder, vilket innebär en fördubbling av bolånevolymen sedan januari 2013. Tillväxten sker med god kreditkvalitet och låga kreditförluster. Belåningsgraden (exponeringsviktat) per sista september uppgick till 54,3 (57,0).

Inlåningen har under perioden januari till september ökat med cirka 1,7 miljarder. Vi kommer framöver arbeta ytterligare med att attrahera större sparvolymer och vi strävar efter att en stor del av tillväxten främst sker inom fondsparande.

Den ökning som gjorts inom bolån ska vi vara mycket nöjda med och det har uppnåtts genom långsiktigt arbete. Vår marknadsandel inom bolån har fortsatt att öka och vi har nu en marknadsandel om cirka 1,9 procent. Vi ser också att våra bolånekunder i stor utsträckning har flyttat såväl vardagsbankstjänster som sparande till Skandiabanken.

Svenskt kvalitetsindex som nyligen publicerades visar att våra kunder är de tredje mest nöjda bankkunderna. Årets resultat 70,3 är något lägre än föregående år (71,7). Branschgenomsnittet hamnar på 62,9 (68,9). Branschen som helhet tappar i kundnöjdhet efter en rad skandaler relaterade till storbankerna, vilket påverkar oss. Jag är inte nöjd med vårt resultat och vi planerar att arbeta ännu hårdare för en förbättrad kundupplevelse.

Delårsrapporten för januari-september 2016 bifogas

All finansiell information om Skandias bank finns tillgänglig på https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/finansiell-information/finansiell-info/

För ytterligare information:
Lennart Erlandson, CFO, 08-788 20 56
Pontus Haag, informationsansvarig, 08-788 47 12

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 578 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar