Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport januari-mars 2018

Sammanfattning första kvartalet 2018 (fjärde kvartalet 2017 inom parentes):

  • Rörelseintäkterna för första kvartalet 2018 uppgick till 245 (243) MSEK.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2018 uppgick till 40 (15) MSEK.
  • Kreditförlusterna för första kvartalet 2018 uppgick till -1 (-1) MSEK.
  • Utlåningen till allmänheten uppgick till 58 783 (59 190) MSEK.
  • Total kapitalrelation uppgick till 65,8 (71,5) procent. ¹
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 52,6 (57,2) procent.¹
  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 227 (180) procent.

¹ Skandiabanken har under kvartalet erhållit tillstånd från Finansinspektionen att använda en intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) för beräkning av kapitalbaskrav för bostadskrediter. Jämförelsesiffrorna för 2017 har omräknats enligt denna metod

Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, kommenterar kvartalet:

Skandiabanken redovisar ett stabilt resultat för det första kvartalet. Vi har en positiv intäktsutveckling, en stabil kostnadsnivå och fortsatt låga kreditförluster. Framdriften i våra pågående projekt är god och det kommer att stärka vår position och säkerställa en fortsatt hög kundnöjdhet.

En glädjande nyhet är att banken har fått godkännande från Finansinspektionen att använda internmetoden för beräkning av kapitalkrav gällande bostadskrediter. Banken har i flera år använt interna modeller som en del av kreditprocessen. Att Finansinspektionen nu gett tillstånd även för beräkning av kapitalkravet visar att våra interna modeller speglar risknivån i bankens kreditportfölj. Beskedet är efterlängtat eftersom det kommer att understödja bankens fortsatta tillväxtmål. Även avkastningen på eget kapital kommer på sikt att förbättras.

Den första maj införs den nya betaltjänstlagen PSD2. Det är ett regelverk som kommer att förbättra kundskyddet vid betalningar, öka kundnyttan och gynna konkurrensen i den finansiella sektorn. Vi ser positivt på den nya lagen eftersom den kommer att skapa mervärde för våra kunder samt kommer att möjliggöra nya lösningar med fokus på enkelhet och flexibilitet. Parallellt med detta pågår bytet till ett nytt systemstöd för kreditprocessen i banken. Projektet löper enligt plan och är en av våra viktigaste satsningar i år. Den nya kreditprocessen väntas vara implementerad under andra halvan av året.

Bolånemarknaden kommer att vara i fortsatt fokus i den offentliga debatten även under 2018. Diskussioner kring den ökande skuldsättningen hos hushållen har resulterat i krav på att dämpa utvecklingen och effekterna av det nya amorteringskravet kommer sannolikt att bli synliga under året. Vi ser även nya aktörer etablera sig med nya typer av erbjudanden. Denna utveckling kommer att ställa högre krav på pris och tydlighet, vilket passar väl in i vår transparenta prismodell. Banken har just nu en av marknadens lägsta snitträntor och våra kunder är nöjda. Vi ser därför fram emot att växa ytterligare inom vår bolåneaffär genom att utveckla vårt attraktiva och transparenta erbjudande.

Rapporteringsdatum under 2018:
19 juli, första halvåret
18 oktober, tredje kvartalet 

Kvartalsrapporten för jan-mars 2018 bifogas.
All finansiell information om Skandias bank finns tillgänglig på https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/finansiell-information/finansiell-info/

För ytterligare information:
Christofer Zetterquist, CFO, 08-788 20 56
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media