Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport januari-september: nöjdare kunder och fortsatt tillväxt

Kvartalet i sammandrag (motsvarande period år 2014 inom parentes):
-          Intäkterna för tredje kvartalet 2015 uppgick till 465 (457) MSEK.
-          Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2015 uppgick till 94 (182) MSEK.
-          Externa kostnader för separation och börsintroduktion av den norska verksamheten uppgick till 37 MSEK (0) för det tredje kvartalet 2015.
-          Kreditförlusterna för tredje kvartalet 2015 uppgick till -10 (-8) MSEK.
-          Utlåning ökade med 4,1 miljarder SEK till 99 670 MSEK jämfört med 95 558 MSEK vid årsskiftet.
-          Total likviditet uppgick per den 30 september till 17 587 MSEK jämfört med 20 337 MSEK vid årsskiftet.
-          Total kapitalrelation uppgick den 30 september till 16,7 procent jämfört med 14,2 procent vid årsskiftet.

Sammanfattning januari-september 2015 (motsvarande period år 2014 inom parentes) för den svenska verksamheten:
-          Intäkterna uppgick till 571 (501) MSEK.
-          Rörelseresultatet uppgick till -25 (32) MSEK.
-          Kreditförlusterna, netto uppgick till -5 (4) MSEK.
-          Utlåning ökade med 3,2 miljarder SEK till 45 578 MSEK jämfört med 42 358 MSEK vid årsskiftet.
-          Total likviditet uppgick per den 30 september till 10 640 MSEK jämfört med 9 364 MSEK vid årsskiftet.

Strax efter utgången av det tredje kvartalet separerades bankens norska verksamhet till ett fristående bolag med syfte att börsnoteras. När denna rapport publiceras bedriver Skandia därför enbart bankverksamhet i Sverige och följdaktligen fokuserar vd-ordet enbart på den svenska verksamheten, medan den norska verksamheten under perioden kommenteras separat av norska Skandiabanken ASA.

Öyvind Thomassen, Skandias bankchef, kommenterar perioden:
Även det tredje kvartalet 2015 har inneburit en fortsättning på bankens tillväxtresa. Under september höjde flera storbanker sina listräntor på bolån, ett sätt att kortsiktigt öka marginalerna. Vi har tvärtom valt en mer långsiktig strategi, där vi vill ha både öppna och låga priser, och därför har vi inte hakat på. Istället sänkte vi våra bolåneräntor under samma månad.

Vi har fortfarande utmaningar med bankens lönsamhet, men det beror framförallt på alltför små volymer. Därför är den främsta lösningen att fortsätta växa och därigenom få ökade stordriftsfördelar. Med syfte att möjliggöra långsiktig tillväxt genomförde Skandia i slutet av september ett kapitaltillskott till banken på 1 253 miljoner kronor.

En viktig investering för att vi ska kunna fortsätta växa var bytet av bankplattform tidigare i år. Tyvärr har bytet genererat problem för kunderna, framförallt vad avser kortbetalningar, vilket eskalerade i mitten av tredje kvartalet. Det har varit vår högsta prioritet att komma tillrätta med dessa problem, och jag är glad att kunna konstatera att åtgärderna har inneburit en drastisk förbättring. Kortsiktigt har det inneburit både ökade kostnader och lägre försäljning, då vi exempelvis valde att efterskänka kortavgifterna till kunderna under augusti-september. Nu fortsätter vi närma oss vårt mål om att det inte ska ske några avbrott alls.

Trots dessa problem kunde vi vid utgången av kvartalet konstatera att våra kunder blir allt nöjdare. Samtidigt som de flesta banker i Sverige fick allt mer missnöjda kunder, ökade vår kundnöjdhet i den oberoende mätningen Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Bank från 69,8 till 71,7, en bra bit över branschgenomsnittet. Bland annat visar mätningen att vi har Sveriges bästa internetbank, enligt kunderna. Det vi får mest beröm för från våra kunder är våra öppna bolånerabatter, och hur vi gick i bräschen med att redovisa kundernas verkliga genomsnittsräntor, vilket nu även resten av branschen gör.

Börsturbulensen har tyvärr påverkat både nettoflödet och värdet av kundernas värdepapper negativt. Även tillväxten inom bolån har mattats något under det sista kvartalet, även om vi fortsätter att växa. Sedan början av 2013, då vi satte upp målet om att fördubbla banken på fem år, har den svenska utlåningen till allmänheten växt med 57 procent.

Kommande rapporteringsdatum:
18 februari 2016, bokslutskommuniké för 2015

Delårsrapporten för januari-september 2015 bifogas
Delårsrapporten i sin helhet bifogas via länken nedan. All finansiell information om Skandias bank finns tillgänglig på https://www.skandiabanken.se/kontakta-skandia/om-skandia/finansiell-info/

Skandiabanken Aktiebolag (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen skickades in för offentliggörande den 4 november 2015 kl. 07:00.

För ytterligare information:
Øyvind Thomassen, Skandias bankchef, 08-463 62 12
Jonas Collet, Skandias presschef, 08-788 20 39

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se  

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i snart 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 1,9 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 558 miljarder kronor och 2 400 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media