Skandiabanken får kapitalinjektion på 300 miljoner kronor

Skandiabanken, Skandias bankverksamhet i Sverige och Norge, får idag den 29 november ett kapitaltillskott från sin ägare på 300 miljoner kronor. Detta gör att kapitaltäckningsgraden stiger till 13,2 procent, beräknat utifrån kapitaltäckningen per 31 oktober justerat för tillskottet.

Anledningen till kapitaltillskottet är att bankens utlåning, tack vare ökad kundnöjdhet och allt populärare bolån, växer i enlighet med den långsiktiga planen att banken ska fördubblas i storlek mellan år 2013 och år 2018. Förutsatt att tillväxten fortsätter utvecklas positivt planerar Skandia att genomföra ytterligare kapitaltillskott i den takt som behövs för att upprätthålla bankens interna kapitaltäckningskrav. Detta uppgår idag till 11,5 procent.

För ytterligare information:
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Pressrum/

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera