Skandiabanken publicerar årsredovisning för 2011

27 april 2012. Skandiabanken AB, Skandias bankverksamhet, publicerar idag sin årsredovisning. Nyckeltal 2011 (år 2010 inom parentes):

-          Rörelseresultatet var 174 miljoner kronor (211 miljoner kronor).
-          In- och upplåningen från allmänheten var 71 miljarder kronor (63 miljarder kronor).
-          Antal kunder uppgick till 803 000 (787 000 kunder).
-          Utlåningen till allmänheten var 53 miljarder kronor (54 miljarder kronor).
-          Balansomslutningen var 77 miljarder kronor (68 miljarder kronor).
-          Eget kapital uppgick till 2 806 miljoner kronor (2 647 miljoner kronor).
-          Räntabiliteten uppgick till 5,2 procent (5,7 procent).
-          K/I-talet före kreditförluster var 0,88 (0,89).
-          Kapitalbasen uppgick till 3 953 miljoner kronor (3 805 miljoner kronor).
-          Kapitaltäckningsgraden var 14,3 procent (14,2 procent).
-          Primärkapitalrelationen var 9,9 procent (9,7 procent).

– Resultatet för 2011 påverkades negativt av stora engångskostnader både för effektiviseringar och för offensiva investeringar, vilka kommer stärka vår position både under 2012 och på lång sikt, säger Øyvind Thomassen, vd för Skandiabanken.

Årsredovisningen i sin helhet bifogas via länken nedan och finns även tillgänglig på http://www.skandiabanken.se/hem/Om-oss/Finansiell-info/Finansiell-info/

För ytterligare information:
Emil Westgren, CFO Skandiabanken, 08-788 16 33
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar 650 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar