SkandiaBanken säljer SkandiaBanken Bilfinans

Pressmeddelande 20071023

SkandiaBanken säljer SkandiaBanken Bilfinans till DnB NOR. Beslutet att sälja bilfi-nansieringsverksamheten är ett led i SkandiaBankens fokusering på att vara en marknadsledande direktbank i Sverige och Norge.

"SkandiaBanken fortsätter koncentrera sig på kärnverksamheten och introducerar successivt flera nya kunderbjudanden. Beslutet om försäljningen av Bilfinans ligger i linje med den strategin och vi är övertygade om att bilfinansverksamheten kommer att utvecklas positivt i DnB NOR:s ägo, vilket kommer att vara gynnsamt för såväl kunder som samarbetspartners", säger Fredrik Sauter, VD för SkandiaBanken.

SkandiaBanken Bilfinans tillhandahåller lån och leasingkrediter i samarbete med generalagenter och bilåterförsäljare i Sverige och Norge. Verksamheten har idag cirka
115 000 kundkontrakt och inkluderar en sammanlagd kreditportfölj på cirka 13 miljarder kronor. Köpeskillingen uppgår till 2,3 miljarder kronor och ger ett resultat före skatt på cirka 1 miljard kronor. Transaktionens genomförande kräver godkännanden av berörda myndigheter i Sverige och Norge. Försäljningen förväntas kunna genomföras i början av 2008.

"SkandiaBanken är en central del i Skandia Nordens strategi att utveckla nya attraktiva erbjudanden för privatkunder. Ett led i detta är introduktionen av ett breddat fondutbud, där kunderna i Sverige erbjuds 700 fonder för direktsparande. Målsättningen är att vi sammantaget ska ha en miljon kunder 2010 i Sverige och Norge", fortsätter Fredrik Sauter.

SkandiaBankens affärsidé är att tillhandahålla de mest moderna och prisvärda produkterna inom bank och försäkring som förenklar och berikar för kunden. SkandiaBanken har idag 700 000 kunder i Sverige och Norge.

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar