SkandiaBanken satsar på hög säkerhet i hela riket

SkandiaBanken satsar på hög säkerhet i hela riket SkandiaBanken är en liten bank som har specialiserat sig på vissa krediter och att ge kunderna enkel hantering, goda villkor och hög säkerhet. Det innebär att vi inte ger krediter till exempelvis flerfamiljshus, industrifastigheter, kontorsfastigheter, jordbruksfastigheter eller byggkreditiv. Istället satsar vi på enfamiljsbostäder, där vi på distans har möjlighet att bedöma marknadsvärdet på fastigheten. Under de senaste dagarna har det ställts frågor om hur SkandiaBanken beviljar krediter i glesbygdskommuner. Hur detta går till beskrivs nedan. När SkandiaBanken beviljar bolån till privatpersoner baseras bedömningen dels på kundens ekonomiska situation, dels på en värdering av säkerheten där fastighetens värde bildar underlag för krediten. Eftersom SkandiaBanken är placerad i Stockholm och inte har personal i olika delar av landet, måste värderingen av fastigheten (säkerheten) ske på distans. Den grundar sig på statistikuppgifter om fastighetspriser i det aktuella området. I vissa delar av landet är omsättningen på fastigheter låg och därför blir statistiken inte tillförlitlig. För att korrekt kunna värdera en fastighet krävs i dessa fall en lokal närvaro och lokal kännedom. Detta medför att andra bolåneinstitut med lokal representation enklare och säkrare kan genomföra värderingar och bevilja bolån än SkandiaBanken. I dessa fall skulle SkandiaBanken tvingas att ta alltför stora risker för att bevilja en kredit, något som vi alltid vill undvika. Därför rekommenderar vi att kunden istället vänder sig till något av de lokalt representerade bolånealternativ som finns. Rent principiellt är det omöjligt att kräva att alla bolåneinstitut skall kunna bevilja krediter till sökande i alla delar av landet. I praktiken skulle det innebära en konkurrensbegränsning som ensidigt skulle gynna de få rikstäckande bolagen som i dag dominerar bolånemarknaden. SkandiaBanken välkomnar en diskussion om kreditgivningens villkor men kommer även framledes endast att erbjuda bolån där vi har rätt kompetens att bedöma marknadsvärdet på fastigheten. För ytterligare information: Lars Holmqvist, marknadschef, tel. 08-463 62 37, 070-563 62 37 lars.holmqvist@skandiabanken.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00650/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar