SkandiaBanken utvecklar telefonkontakt och inför ångervecka

SkandiaBanken utvecklar telefonkontakt och inför ångervecka Det har under den senaste veckan förekommit en diskussion om SkandiaBankens telefonrådgivning och -information om finansiella produkter. Telefonbankerna har utvecklats starkt under de senaste åren. I dag har SkandiaBanken omkring en miljon personliga telefonkontakter per år. SkandiaBankens kunder har valt banken för att den med telefon och internet som grund för kundkontakten förenar hög service med konkurrenskraftiga priser och villkor. SkandiaBanken vänder sig nu till sina kunder med en omfattande dialog i syfte att utveckla bankens service, rådgivning och formerna för kundkontakter. Undersökningen kommer att slutföras före årsskiftet. SkandiaBanken har dessutom beslutat genomföra följande åtgärder: · Kunder som beslutar om fondplaceringar efter bankens kontakt ges möjlighet att välja mellan att låta affären verkställas närmaste affärsdag eller att avvakta en vecka för att fundera igenom affären innan den genomförs. Denna möjlighet ska presenteras och erbjudas vid varje telefonkontakt. När kunden begär ångerveckan erhålles en skriftlig bekräftelse på beslutet och vad som gäller för detta. · Första gången kunder kontaktas ska de erbjudas att ta ställning till om de vill ha information per telefon eller inte. Detta för att ingen kund ska erhålla telefoninformation mot sin vilja. · Medarbetarnas kompetens är en nyckelfråga för SkandiaBanken. Därför välkomnar banken möjligheten att få en kvittens på personalens befintliga kompetens genom en licensiering av SwedSec, som ägs av Svenska Fondhandlareföreningen. Licensen ska gälla all personal som informerar kunder om olika sparalternativ per telefon. Genomförandet av ångerveckan kräver vissa förändringar i bankens tekniska system varför den träder i kraft den 12 november 2001. "SkandiaBankens kundtillströmning visar att våra kunder generellt vill ha en aktivare bank där man informeras om olika alternativ. SkandiaBankens framgång bygger på att våra kunder är nöjda med våra produkter och våra arbetsformer. Vi ska fortsätta att vara lyhörda och utvecklas efter kundernas önskemål", säger SkandiaBankens VD Peter Carrick. För ytterligare information: Peter Carrick VD SkandiaBanken, tel 08-788 25 00 Göran Lenkel vVD SkandiaBanken, tel 08-463 60 00 Birgitta Hammarström, presschef Skandia tel 08-788 27 55, 070-378 27 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00710/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00710/bit0001.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar