Skandiabankens bokslutskommuniké 2012: rörelseresultat på 325 MSEK

Skandiabanken AB, Skandias bankverksamhet i Norge och Sverige, presenterar det högsta rörelseresultatet sedan 2005 och en ambitiös tillväxtplan. Sammanfattning (år 2011 inom parentes):
- Intäkterna för 2012 uppgick till 1 567 (1 535) MSEK.
- Rörelseresultatet för 2012 uppgick till 325 (145) MSEK.
- Kreditförlusterna uppgick under 2012 till -7 (-34) MSEK.
- Utlåningen ökade under 2012 med 5 988 MSEK till 58 401 (52 413) MSEK.
- Överskottslikviditeten har förstärkts ytterligare och uppgick till 25 348 (22 963) MSEK.
- Under 2012 har Skandiabanken emitterat certifikat och obligationer till ett värde av 1 826 MSEK
- Kapitaltäckningsgraden uppgick den 31 december 2012 till 14,22 (14,31) procent.

Øyvind Thomassen, vd för Skandiabanken, kommenterar året:
– Vi levererar det bästa rörelseresultatet sedan 2005, toppåret då vi fortfarande hade en omfattande nordisk bilfinansverksamhet, och det beror framförallt på att kunderna belönat oss med kraftigt ökade volymer på både sparande och bolån. Samtidigt har vi hållit fast vid vår trygga affärsmodell och kreditförlusterna fortsätter ligga på en mycket låg nivå.

– Trots god tillväxt har vi inte tid att fira speciellt länge. Vi har en kostym som tillåter oss att bli mycket större utan att våra kostnader ökar nämnvärt och för första gången på många år har vi nu en plan för att ta vara på den möjligheten och en ägare som gett oss ett tydligt uppdrag att växa. Skandiabanken ska bli dubbelt så stor på fem år.

– Det är en oerhört ambitiös tillväxtplan som kräver flera saker. Framförallt måste vi fortsätta involvera våra kunder i utvecklingen och arbeta långsiktigt. Vi ska även på allvar dra nytta av att banken tillhör en sparkoncern som förvaltar var tionde sparkrona i Sverige, med alla möjligheter till kors- och merförsäljning det innebär. Det saknas inte utmaningar, men tack vare volymen kommer vi få ännu bättre möjligheter att kombinera lönsamhet och stabilitet med enkla, innovativa lösningar och bra priser.

Bokslutskommunikén för 2012 bifogas
Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas via länken nedan. All finansiell information om Skandiabanken finns tillgänglig på http://www.skandiabanken.se/hem/Om-oss/Finansiell-info/

För ytterligare information:
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera