Skandiabankens första kvartal 2013: rörelseresultat på 77 MSEK

Skandiabanken AB, Skandias bankverksamhet i Norge och Sverige, presenterar resultatet för första kvartalet 2013. Sammanfattning (motsvarande period år 2012 inom parentes):

-          Intäkterna för första kvartalet 2013 uppgick till 378 (418) MSEK.
-          Rörelseresultatet för första kvartalet 2013 uppgick till 77 (104) MSEK.
-          Kreditförlusterna för första kvartalet uppgick till -8 (-3) MSEK.
-          Utlåningen ökade under kvartalet med 621 MSEK till 59 022 (58 401) MSEK.
-          Överskottslikviditeten uppgick per den 31 mars till 22 098 jämfört med 25 348 MSEK vid årsskiftet.
-          Kapitaltäckningsgraden uppgick per 31 mars till 14,66 jämfört med 14,64 procent vid årsskiftet.

Øyvind Thomassen, vd för Skandiabanken, kommenterar kvartalet:

– Flera saker var bra under första kvartalet: vi har sänkt våra kostnader, fler kunder har lagt sitt bolån hos oss, kreditförlusterna fortsätter vara mycket låga och vi har än en gång blivit utsedda till Sveriges bästa kundservice. Däremot har vi inte fått fler lönekunder alls och den svenska bolånevolymen växer ännu inte tillräckligt snabbt för att nå vårt mål om att dubbla banken mellan år 2013 och 2018. Tillväxten är en viktigare utmaning än att resultatet kortsiktigt tyngs av en hårdare press på räntenettot.

– Vi genomför därför flera saker för att öka tillväxttakten. I Sverige erbjuder vi en räntefri månad för kunder som binder sina bolån, genomför en stor reklamkampanj för att informera om vad man kan göra med Sveriges bästa mobilbank och sänker courtaget på aktiehandel kraftigt. I Norge satsar vi på att växa utlåningen med hjälp av ett av marknadens billigaste billån och bostadslån, och för tolfte året i rad toppar vi Norsk Kundebarometers rankning av landets nöjdaste bankkunder, vilket lockar nya kunder. Alla aktiviteter syftar till att få fler aktiva helkunder som väljer oss som sin huvudbank.

Delårsrapporten för första kvartalet 2013 bifogas

Delårsrapporten i sin helhet bifogas via länken nedan. All finansiell information om Skandiabanken finns tillgänglig på http://www.skandiabanken.se/hem/Om-oss/Finansiell-info/

För ytterligare information:
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se