SkandiaLink lanserar två nya fonder

SkandiaLink lanserar två nya fonder Skandia Cancerfonden och Erik Penser Aktieindexfond Världen ingår nu i SkandaLinks fondsortiment. Totalt erbjuder SkandiaLink 70 fonder från världens ledande fondförvaltare. Skandia Cancerfonden är en ideell Sverigefond. Det innebär att fonden avstår från att göra placeringar i företag med verksamhet som strider mot Cancerfondens riktlinjer, t ex i bolag inom tobaksindustrin. Dessutom går två procent av fondförmögenheten årligen till Cancerfonden. Sedan fondens start 1988 har fondandelsägarna bidragit med 41,8 mkr till Cancerforskningen. Erik Penser Aktieindexfond Världen ger en garanti för att insatt kapital inte minskar under en viss nivå. Fonden placerar i aktieindexobligationer, ett värdepapper som består av en obligationsdel och en optionsdel. Optionsdelen innehåller en kombination av aktiemarknaderna i USA (30 procent), Japan (25 procent) och Europa (45 procent). Obligationsdelen har en begränsad löptid och fondens garanti gäller på aktieobligationens förfallodag med det lägsta andelsvärdet på 156:57 kronor den 31 januari 2007. "Vi är glada över att kunna erbjuda våra sparare två nya fonder. Skandia Cancerfonden ger ett lovvärt bidrag till Cancerforskningen varje år. Erik Penser Aktieindexfond Världen kombinerar obligationens låga risk med optioner knutna till indexutvecklingen på några av världens mest intressanta marknader," säger Per Friman, marknadschef SkandiaLink. Läs mer om de båda fonderna på www.skandialink.se För ytterligare information: Per Friman, marknadschef, SkandiaLink, tel 08-788 27 64, 070-84 42 764 Gunilla Svensson, pressekreterare Skandia, tel 08-788 42 97, 070-57 57 578 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00150/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00150/bit0001.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar