Skandias extra bolagsstämma den 27 januari intälld

Skandias extra bolagsstämma den 27 januari inställd Skandias styrelse har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 27 januari. Styrelsen hade kallat till stämman för beslut om en riktad nyemission av skuldebrev, förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier i Skandia, i samband med ett "stock option-program" för bolagets anställda. Anledningen till att stämman ställs in, är att vissa svenska institutionella ägare meddelat att de behöver mera tid för att överväga förslaget. Styrelsen har därför idag beslutat att tills vidare förlänga de olika incitamentsprogram som gällt under 1999 för Skandiakoncernens medarbetare. Vid Skandias ordinarie bolagsstämma den 5 april kommer styrelsen att lägga fram förslag om införande av "stock option-program" för koncernens anställda. "Införande av konkurrenskraftiga och internationellt marknadsmässiga belönings- och incitamentsprogram blir allt nödvändigare i alla företag. Att ha adekvata incitamentsprogram för en koncern med Skandias inriktning är av helt avgörande betydelse för att kunna behålla och rekrytera de medarbetare som är nödvändiga för en fortsatt framgångsrik utveckling", säger Skandias styrelseordförande Lars Ramqvist. "Samtidigt har Skandias styrelse respekt för det rådrum som svenska institutionella ägare gett uttryck för. Tiden fram till den ordinarie bolagsstämman är väl tilltagen så att denna beslutsprocess ska kunna slutföras." ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar