Skandias nomineringskommité

Skandias nomineringskommitté Skandias bolagsstämma 2003 beslutade att Skandias nomineringskommitté skall bestå av sex ledamöter enligt följande. En representant för envar av de fyra största ägarna (ägargrupperna) att utses av respektive ägare (ägargrupp), en representant för de små och medelstora aktieägarna att utses av Skandias Aktieägarförening eller motsvarande samt en representant för försäkringstagarna i Skandia Liv att utses av Stockholms Handelskammare. Representanterna för de största ägarna skall utses utifrån ägarförhållandena i Skandia i anslutning till att kvartalsrapporten för tredje kvartalet publiceras. Även övriga ledamöterna skall utses vid samma tid. Följande personer har nu utsetts att ingå i nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004: · Björn Wahlroos (Sampo), ordförande · Carl-Olof By (Industrivärden) · Bo Eklöf (Robur) · Ramsey Brufer (Alecta) · Per Löfqvist (Skandias Aktieägarföring) · Lars Öberg (Skandia Livs försäkringstagare) Bengt Braun är adjungerad till kommittén. Mandatet för nomeringskommittén är enligt bolagsstämmans beslut att bereda och lägga fram förslag vad gäller: · val av stämmoordförande · styrelsens arvodering · antalet styrelseledamöter · val av styrelseledamöter · revisorernas arvodering · val av revisorer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar