Skandias sparare har tjänat 1,7 miljarder på investeringen i norska Skandiabanken

Nettovinsten för Skandias investering i norska Skandiabanken, som idag börsnoteras på Oslobörsen, uppgår till 1,7 miljarder kronor. Det är kunderna i Skandias livbolag som får dela på vinsten, genom att den bidrar till kapitalförvaltningens avkastning. Den genomsnittliga årsavkastningen på investeringen uppgår till närmare 20 procent.

Den norska bankverksamheten har utvecklats mycket starkt med Skandia som ägare, sedan den förvärvades 21 mars 2012 från Old Mutual. Utlåningen till allmänheten uppgick 30 juni 2015 till 55,8 miljarder svenska kronor, en dryg fördubbling jämfört med 27,0 miljarder kronor den 31 december 2011. Rörelsevinsten har utvecklats ännu starkare, och växt från 115 miljoner kronor första halvåret 2012 till 281 miljoner kronor samma period i år. Rörelsevinsten för helåret landade ifjol på 561 miljoner kronor.

– Jag är självklart stolt över att vi har byggt upp en så framgångsrik, norsk bankverksamhet som inte bara växer och är lönsam, utan dessutom har Norges nöjdaste bankkunder. Den framgångsrika emissionen visar att även de nya ägarna ser ett stort värde i banken. Och vi har samtidigt skapat en god förtjänst för spararna som äger Skandia och får dela på vinsten, säger Öyvind Thomassen, Skandias bankchef.

Betalningen för Skandias sålda aktier i Skandiabanken ASA samt värdet av Skandias återstående aktieinnehav uppgår sammanlagt till 4,6 miljarder kronor. Det innebär en nettovinst på 1,7 miljarder kronor jämfört med Skandias totala investerade belopp på 2,9 miljarder kronor, inklusive köpeskilling, kapitaltillskott och rådgivningskostnader i samband med transaktionen.

För ytterligare information:
Öyvind Thomassen, Skandias bankchef, +46 8-463 62 12
Jonas Collet, Skandias presschef, 08-788 20 39 

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 1,9 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 558 miljarder kronor och 2 400 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media