Sköterskeråd dygnet runt och ekonomiskt skydd upp till 30 år i Skandias nya barnförsäkring

Skandia introducerar nu en barnförsäkring där föräldrarna kan komplettera med en ”Dygnet Runt Sköterska”. Det är en tilläggsförsäkring som, om något händer barnet, ger direkt tillgång till en legitimerad sjuksköterska som när som helst på dygnet kan ge råd via telefon. I den nya barnförsäkringen finns även ett förlängt ekonomiskt skyddsnät ända upp till 30 års ålder. Detta för att allt fler ungdomar kommer ut senare i arbetslivet.

”När det gäller de ekonomiska villkoren har vi en mycket konkurrenskraftig produkt. Förutom det förlängda skyddsnätet får den försäkrade högsta ersättning vid eventuell sjukhusvistelse”, säger Magnus Hedström, projektledare Skandias nya barnförsäkringskoncept. En viktig del i försäkringen är att utbetalningen av ersättningen vid nedsatt arbetsförmåga sker månadsvis, detta för att skapa en ekonomisk stabilitet för försäkringstagaren. En annan nyhet är att Skandia betalar försäkringspremien upp till 18 års ålder i händelse av att någon av vårdnads-havarna avlider. Barnförsäkringen kan tecknas från att barnet är fött och upp till 18 års ålder. Den gäller upp till 30 års ålder, då den försäkrade har rätt teckna livförsäkring och/eller olycksfallsförsäkring utan någon ny hälsoprövning. I samband med introduktionen av den nya barnförsäkringen lanserar Skandia även två graviditetsförsäkringar, Skandia Barn På Gång, som är gratis, och Skandia Barn På Gång Plus, som har ett utökat skydd. För frågor: Magnus Hedström, Projektledare Skandias Barnförsäkringskonceptet, telefon 08-788 22 49 Ulf Lindqvist, Produktchef, Individuell Barnförsäkring tel 031 81 65 03 Gunilla Svensson, presschef Skandia, telefon 08-788 42 97

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar