Slopad rösträttsbegränsning, fondemission i Skandia

Slopad rösträttsbegränsning och fondemission i Skandia Skandias styrelse har idag beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämman den 5 april 2000 att slopa den kvarvarande rösträttsbegränsningen i Skandias bolagsordning. Rösträttsbegränsningen innebär att ingen för egna eller andras aktier får rösta för sammanlagt mer än 10 procent av de på stämman företrädda aktierna. Förslaget medför att § 16 första stycket i bolagsordningen upphävs. Eftersom samtliga aktier i Skandia är utgivna i en och samma serie med en röst per aktie, innebär styrelsens förslag att alla aktieägare skall få rösta för fulla antalet aktier som de innehar. Styrelsen har också idag beslutat föreslå ordinarie bolagsstämman den 5 april 2000 att genomföra en fondemission, genom att en (1) ny aktie emitteras för en (1) gammal aktie (F 1:1) genom nedsättning av reservfonden. Avstämningsdag för de fondemitterade aktierna föreslås bli den 18 maj 2000. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget innebär det att antalet aktier i Skandia ökar till 1.023.542.520. Närmare upplysningar: Birgitta Hammarström, presschef Skandia, tfn 08-788 27 55, 070-378 27 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00770/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar