Stor kunskapsbrist bland PPM-spararna – så väljer de fonder

Två av tre säger sig sakna tillräcklig kunskap för att kunna placera sitt premiepensionssparande för att få pengarna att växa. Knappt en av fem kvinnor anger att de har tillräckligt med kunskap. Undersökningen som genomförts av Novus på uppdrag av pensionsbolaget Skandia visar att de som saknar kunskap främst anser sig behöva kunskap om vad som möjliggör avkastning och lämplig risknivå. Många väljer fond efter historisk avkastning vilket är ett svagt beslutsunderlag.

– Premiepensionssystemet kräver kunskap om kapitalförvaltning som de flesta saknar. Den som inte har kunskap kan lätt göra fel val eller hamna i ickevalsalternativet AP7 Såfa som är en fond med mycket hög risk. Hög risk kan vara motiverad men man bör förstå vad det innebär, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

De som saknar kunskap anser sig främst behöva kunskap om vad som avgör framtida avkastning (51 %), följt av lämplig risknivå (33 %) och information om hur och var man gör ett aktivt val (31 %). Undersökningen visar också att det är risknivå (33 %) följt av avgift (30 %) och historisk avkastning (24 %) som avgör fondvalet för spararna. Fondens varumärke och förtroende är också en viktig faktor (16 %). 

  – Spararna gör klokt i att titta på både risknivå och avgifter men vad som är lämplig risk är inte alltid lätt att avgöra. Titta på risknivån utifrån din situation, ålder och önskad avkastning. Med högre risk kommer också möjligheten till bättre avkastning på lång sikt. Historisk avkastning är däremot ett svagt beslutsunderlag eftersom backspegeln inte säger något om framtiden, säger Mattias Munter.   

Hållbarhet är förvånande nog inte något som är viktigt för de stora flertalet sparare när de väljer fond. 12 procent anger att hållbarhetsfrågan avgör valet av fond.

– Det kan tyckas förvånande att hållbarhet inte är viktigare men det är samtidigt svårt att avgöra skillnader i hållbarhet mellan olika fonder på fondtorget. Samtidigt förväntar sig nog många sparare att alla fonder har ett grundläggande hållbarhetsfokus och att det inte är något man ska behöva leta aktivt efter, säger Mattias Munter.  

Tänk så här när du väljer fond för premiepensionen

Fundera över hur aktiv till du vill vara
Ju mer aktiv du kan tänka dig att vara, desto smalare kan du placera. Du kan välja upp till fem fonder och på så sätt sprida riskerna geografiskt och mellan branscher. Vill du inte vara aktiv alls så välj bredare fonder, globala aktiefonder eller offensiva blandfonder.  

Låt tiden kvar till pension hjälpa dig att hitta rätt risknivå
Har du långt kvar till pension, tio år eller mer, kan du välja aktiefonder för din premiepension eftersom det ger bättre möjlighet till avkastning över tid. Börjar du däremot att närma dig pension kan det vara läge att dra ner på risken och välja till exempel en blandfond som inte bara investerar i aktier utan har delar av tillgångarna i räntebärande tillgångar. En tumregel att utgå ifrån när du har mindre än tio år kvar till pension är att ha motsvarande din ålder i räntor och därifrån välja om du vill ta högre eller lägre risk än så.

Stirra dig inte blind på avgiften
Avgiften är viktig men det är avkastningen som i slutändan avgör din pension. Bättre med lite högre avgift och högre avkastning än tvärtom. Inom premiepensionen är rabatterna stora och du kan hitta många duktiga förvaltare till lägre kostnad än om du sparar privat

Hela undersökningen finns bifogad.

Om undersökningen
Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18–65 år som inte har börjat ta ut sin pension. Totalt har 1010 intervjuer genomförts under perioden 19–23 januari 2018. Deltagarfrekvensen var 57 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

För ytterligare information:
Mattias Munter, pensionsekonom, 0705-66 81 05
 
Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.seOm oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar