Svenskarna pensionssparar mindre efter slopat skatteavdrag - Skandia föreslår ”Allemanspension”

Sedan skatteavdraget för eget pensionssparande togs bort så sparar nästan en av fem svenskar mindre till pensionen. Över hälften skulle pensionsspara mer om det blev mer fördelaktigt skattemässigt. Det visar en ny Novusundersökning gjord på uppdrag av Skandia. Som en av marknadens tyngsta pensionsaktörer lanserar Skandia idag därför det politiska förslaget Allemanspension – för att fler ska få 80 procent av lönen i pension.

Fram till 2016 kunde man göra skatteavdrag för privat pensionssparande. Nu står det klart att beslutet att slopa skatteavdraget har påverkat svenskarnas långsiktiga sparande. Nästan en av fem svenskar (17%) sparar mindre som en direkt följd att att avdraget togs bort. Det visar en ny undersökning som Skandia har låtit Novus göra. Fler än sju av tio tycker även att politikerna borde uppmuntra till pensionssparande genom lägre skatt eller andra fördelar och över hälften uppger att de skulle utöka sitt pensionssparande eller börja pensionsspara om det blev mer fördelaktigt skattemässigt.

Idag är det för svårt att spara till sin pension i Sverige. På Skandia vill vi spänna bågen för bättre pensioner för alla, med målet att fler ska få 80 procent av sin slutlön i pension. Idag presenterar vi därför ett nytt politiskt förslag – Allemanspension – som åter ger förutsättningar för eget pensionssparande, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Svenskarna ger tummen ner för skattehöjningarna på ISK


Efter 2016 hänvisades många pensionssparare till Investeringssparkonton (ISK). De senaste tre åren har skatten på sparande i ISK-konton höjts vid två tillfällen. Nära sex av tio svenskar anser att skattehöjningarna på ISK har varit fel väg att gå, enligt den nya undersökningen.

I politikernas renovering av pensionssystemet har det egna sparandet helt tappats bort. Istället attackeras sparandet från alla håll med slopade incitament och högre skatter. Vi måste vända en illavarslande trend och gå från att subventionera sms-lån och kortsiktiga krediter till att gynna långsiktigt sparande. Vi hoppas att valvinnarna i höst ska lockas av Allemanspension – en ny smart sparform med tydlig win-win karaktär för både pensionsspararna och samhället, säger Mattias Munter.

Om Allemanspension

 
Allemanspension skulle bli ett brett folksparande med tydligt pensionssyfte. Kapitalet skulle beskattas på samma sätt som tjänstepensioner och pensionsförsäkringar i övrigt. Skatten på ett sparkapital i Allemanspension skulle för 2018 bli 0,08 procent vilket motsvarar cirka en sjättedel av den nuvarande skatten på sparande i ISK, 0,45 procent. Spararna får tillgång till en skattemässigt gynnad sparform, under förutsättning att det är ett långsiktigt sparande som öronmärks för pensionssparande och inte kan tas ut i förtid.

Ta del av hela förslaget och läs mer på www.skandia.se/pension80

Undersökningens resultat i korthet:

  • 17 procent av svenskarna sparar mindre på grund av att skatteavdraget för privat pensionssparande togs bort 2016. 30-49 åringar uppger i högre utsträckning att de sparar mindre efter att skatteavdraget tagits bort (24%).
  • Nära 6 av 10 svenskar (57%) anser att de två skattehöjningarna på ISK-konton de senaste tre åren har varit en dålig utveckling.  
  • Mer än hälften (55%) skulle utöka sitt privata pensions-sparande eller börja pensionsspara om det blev mer fördelaktigt skattemässigt 
  • 7 av 10 (71%) anser att politikerna borde uppmuntra privat pensionssparande genom lägre skatt eller andra skattemässiga fördelar.  

Information om Novus-undersökningen:

 
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Skandia med den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1 005 intervjuer genomförts under perioden 19 - 25 april 2017. Deltagarfrekvensen är 61%. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

För ytterligare information:
Carl Otto Berg, presskontakt, 0708-339052
carl.otto.berg@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.seOm oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se