Utländska ledamöter till Skandias styrelse

Utländska ledamöter till Skandias styrelse Skandias nomineringskommitté föreslår till nya ledamöter i Skandias styrelse: Oonagh McDonald, Clas Reuterskiöld och Günter Rexrodt. Kommittén föreslår vidare att Skandias VD Lars-Eric Petersson ska omväljas som styrelseledamot. Oonagh McDonald, är bosatt i London och fil dr med erfarenhet från den akademiska värden, den finansiella tjänstesektorn och tillsynsmyndigheter. Hon har också varit parlamentsledamot. Oonagh McDonald är för närvarande managementkonsult och därtill styrelseledamot i bl.a. flera branschorgan. Claes Reuterskiöld, är styrelseledamot i flera svenska börsbolag och avgående VD i Industrivärden Günter Rexrodt, är bosatt i Berlin och ekon dr. Han är ledamot av den tyska förbundsdagen och har tidigare varit tysk ekonomiminister. Vidare har han arbetat för bl a Tyska Handelskammaren, Citibank och Treuhandanstalt. Günter Rexrodt är också styrelseledamot i flera tyska bolag. I samband med årets stämma lämnar Johan Fr. Odfjell styrelsen som en följd av att han blivit utsedd till ordförande i det nordiska skadeförsäkringsbolaget If. Även Bengt Braun lämnar styrelsen efter att ha suttit flera mandatperioder. Till försäkringstagarrepresentanter i styrelsen har Konsumentverket och Stockholms Handelskammare utsett universitetsrektor Boel Flodgren (omval) och direktör Melker Schörling (omval). Om bolagsstämman biträder nomineringskommitténs förslag innebär det att Skandias styrelse kommer att ha följande sammansättning: Lars Ramqvist, Boel Flodgren, Eero Heliövaara, Oonagh McDonald, Willem Mesdag, Lars-Eric Petersson, Claes Reuterskiöld, Günter Rexrodt, och Melker Schörling. Härtill kommer två representanter för de anställda. Skandias nomineringskommitté består av sex ledamöter. Ordförande är Skandias styrelseordförande. Av de övriga ledamöterna representerar tre de stora aktieägarna (Pohjola, Industrivärden och AMF-Pension), en de mindre aktieägarna (ordföranden i Skandias Aktieägarförening) och en livförsäkringstagarna i Skandia Liv (utsedd av Stockholm Handelskammare). Bakom nomineringskommitténs förslag står aktieägare representerande knappt 20 procent av aktierna i Skandia. För ytterligare information: Jan-Mikael Bexhed, chefsjurist Skandia, nomineringskommitténs sekreterare tel. 788 37 22 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00160/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar