Högre bostadspriser och fler spekulanter väntas i vår

Priserna på bostadsrätter och hus kommer öka under våren, enligt senaste Mäklarforum där 139 mäklare har gett sin syn på marknaden. Hela 63 procent tror att bostadspriserna kommer öka med upp till 5 procent. Samtidigt som intresset för saluförda bostäder är större (fler spekulanter) än i fjol tror de flesta mäklarna att utbudet kommer minska med 5-10 procent.

SkandiaMäklarna genomför undersökningen Mäklarforum regelbundet bland samtliga mäklare på de 78 kontoren runt om i landet. Mäklarforum ger en indikation om var marknaden och prisutvecklingen är på väg.

Det går att utläsa vissa regionala skillnader i de prisprognoser som mäklarna levererar. 100 procent av Jönköpingsmäklarna och 86 procent av mäklarna i Mälardalen tror att priserna på bostäder kommer att öka med mellan fem och tio procent. När samtliga mäklare tillfrågats tror 63 procent på en liknande ökning.

– Det råder en positiv anda – i januari ökade vi vår försäljning med 20 procent jämfört med samma period förra året. Ett av de tydligaste tecknen på att vi har nått en vändpunkt är att fler kommer på visningarna. Vi märker stor skillnad både i storstadsregionerna och ute i landet, säger Fredrik Helmstrand, VD på SkandiaMäklarna.

I Göteborgsregionen, Stockholms innerstad och i Mälardalen har antalet spekulanter på visningarna nästan fördubblats i jämförelse med samma period som ifjol (se statistik nedan).

Mäklarforum

Antal respondenter: 139 mäklare fördelade på 78 kontor

Enkät genomförd första veckan i februari 2013.

Vad tror du om prisutvecklingen på bostäder de närmaste tre månaderna? Riket Linköping Jönköping Mälardalen Norrland Göteborgs-regionen Stockholms-regionen Skåne Sthlm innerstad
Priserna kommer att ligga still 31 % 20 % 0 % 14 % 42 % 47 % 24 % 60 % 8 %
En ökning med 1-5 % 63 % 80 % 100 % 86 % 58 % 37 % 68 % 40 % 77 %
En ökning med 5-10 procent 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 16 % 6 % 0 % 15 %
En ökning med mer än 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
En minskning med 1-5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 % 2 % 0 % 0 %
En minskning med 5-10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
En minskning med mer än 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Utbudet av objekt på marknaden nu jmf med de senaste sex månaderna Riket Linköping Jönköping Göteborgs-regionen Mälardalen Norrland Stockholms län Skåne Sthlm innerstad
Ungefär som ifjol 13 % 0 % 16 % 21 % 14 % 8 % 13 % 0 % 0 %
5-10 % färre objekt 36 % 30 % 67 % 53 % 29 % 25 % 36 % 40 % 69 %
10-20 % färre objekt 24 % 60 % 0 % 5 % 43 % 25 % 18 % 40 % 8 %
Över 20 % färre objekt 6 % 10 % 0 % 5 % 0 % 17 % 5 % 0 % 7 %
5-10 % fler objekt 17 % 0 % 17 % 16 % 14 % 17 % 21 % 0 % 8 %
10-20 % fler objekt 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % 7 % 20 % 0 %
Över 20 % fler objekt 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 %
Geografiskt område Genomsnittsantal spekulanter på visningar idag(Brf) Genomsnittsantal spekulanter samma period i fjol (brf) Genomsnittsantal spekulanter på visningar idag(villa) Genomsnittsantal spekulanter samma period i fjol (villa)
Hela riket 12 10 13 10
Linköping 14 10 12 10
Jönköping 11 8 11 8
Stockholms län 11 7 15 14
Göteborgsregionen 15 7 17 14
Mälardalen 10 7 15 9
Norrland 9 6 8 10
Skåne 6 5 6 3
Sthlm innerstad 17 10 - -

Underlaget är baserat på:

139 mäklares svar på78 kontor i riket.

För mer information kontakta:

Fredrik Helmstrand, VD SkandiaMäklarna 0733- 679900, e-post: fredrik.helmstrand@skandiamaklarna.se

Andreas Mühlich, marknadschef, SkandiaMäklarna, 08-410 825 11, 0734-42 46 32, e-post: andreas.muhlich@skandiamaklarna.se

SkandiaMäklarna är en av Sveriges största fastighetsmäklarkedjor med cirka 430 medarbetare på 78 kontor. SkandiaMäklarna särskiljer sig genom hög kunskap inom såväl försäljning, marknadsföring som lokalkännedom. Verksamheten spänner över områdena: bostäder, fritidsboende, kommersiella fastigheter samt utlandsboende. Läs mer på www.skandiamaklarna.se

Taggar:

Om oss

SkandiaMäklarna startade 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm. Idén var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan 1992 har företaget växt på franchisebasis. Idag är SkandiaMäklarna ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 520 medarbetare på 110 kontor. Företaget förmedlar privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk med verksamhet i både Sverige och Spanien.

Prenumerera