Högre fritidshuspriser att vänta

Fritidshusmarknaden är i gång och landets mäklare tror på stigande priser, det visar senaste Mäklarforum där 140 mäklare ger sin syn på marknaden.  Knappt hälften av rikets mäklare (46 %) spår en prisökning medan 44 procent tror på stillaliggande priser de kommande månaderna. Undersökningen visar även att en stockholmsspekulant är villiga att betala knappt 2 miljoner kr för ett fritidshus av normalkaraktär medan spekulanter i Mälardalen och Norrland i snitt vill betala 750 000 kr för samma typ av hus.  

Undersökningen Mäklarforum genomförs regelbundet bland samtliga mäklare på SkandiaMäklarnas 75 kontor runt om i landet. Mäklarforum ger en indikation om var marknaden och prisutvecklingen är på väg.

Det går att utläsa regionala skillnader i de prognoser som mäklarna levererar. Mäklarna i Norrland och Mälardalen är rikets mest optimistiska, där 50 respektive 20 procent tror på en prisökning för fritidshus med upp till 10 procent. Motsvarande siffra i Stockholmsregionen är 10 procent. När samtliga mäklare tillfrågats tror 15 procent på en liknande ökning.

– Det råder optimism på bostadsmarknaden just nu. Det, och dagens gynnsamma ränteläge, gör att de som länge har planerat att köpa fritidshus vågar ta steget nu, säger Fredrik Helmstrand, VD på SkandiaMäklarna.

I mäklarforum ställdes även frågan om hur mycket spekulanter i snitt är villiga att betala för ett fritidshus i Sverige. Nedan redovisas de geografiska skillnaderna.

Mäklarforum

Antal respondenter: 140 mäklare fördelade på 75 kontor

Enkät genomförd i juni 2013.

Hur mycket är köpare i snitt villig att betala för ett fritidshus (i kronor)? Riket Götaland Mälardalen Norrland Göteborg regionen Stockholms regionen
1 100 000 1 550 000 750 000 750 000 1 650 000 1 950 000

Vad tror du om prisutvecklingen på fritidshus de närmaste tre månaderna? Riket Mälardalen Norrland Göteborgs-regionen Stockholms-regionen
Priserna kommer att ligga still 44 % 47 % 12 % 43 % 40 %
En ökning med 1-5 % 29 % 27 % 38 % 17 % 29 %
En ökning med 5-10 procent 15 % 20 % 50 % 15 % 10 %
En ökning med mer än 10 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 %
En minskning med 1-5 % 9 % 6 % 0 % 18 % 14 %
En minskning med 5-10 % 0 % 0 % 0 % 7 % 0 %
En minskning med mer än 10 % 1 % 0 % 0 % 0 % 7 %

Underlaget är baserat på:

140 mäklares svar på 75 kontor i riket.

För mer information kontakta:

Fredrik Helmstrand, VD SkandiaMäklarna 0733- 679900, e-post: fredrik.helmstrand@skandiamaklarna.se

Andreas Mühlich, marknadschef, SkandiaMäklarna, 08-410 825 11, 0734-42 46 32, e-post: andreas.muhlich@skandiamaklarna.se

SkandiaMäklarna är en av Sveriges största fastighetsmäklarkedjor med cirka 430 medarbetare på 78 kontor. SkandiaMäklarna särskiljer sig genom hög kunskap inom såväl försäljning, marknadsföring som lokalkännedom. Verksamheten spänner över områdena: bostäder, fritidsboende, kommersiella fastigheter samt utlandsboende. Läs mer på www.skandiamaklarna.se

Taggar:

Om oss

SkandiaMäklarna startade 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm. Idén var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan 1992 har företaget växt på franchisebasis. Idag är SkandiaMäklarna ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 500 medarbetare på 90 kontor. Företaget förmedlar privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk med verksamhet i både Sverige och Spanien.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Det råder optimism på bostadsmarknaden just nu. Det, och dagens gynnsamma ränteläge, gör att de som länge har planerat att köpa fritidshus vågar ta steget nu.
Fredrik Helmstrand, VD på SkandiaMäklarna.