Skandigen förvärvar fler aktier i MYDATA som blir dotterföretag

Skandigen förvärvar fler aktier i MYDATA som blir dotterföretag Industriförvaltnings AB Skandigen har den 26 november 1999 förvärvat aktier i MYDATA automation AB motsvarande 5,3 procent av kapital och röster. Skandigen innehar sedan tidigare 47,6 procent i MYDATA via dotterföretaget G. Kallstrom & Co AB. Skandigen äger 70 procent i Kallstrom. Det sammanlagda in- nehavet uppgår efter förvärvet till 52,9 procent, vilket innebär att MYDATA blir dotterföretag i Skandigenkoncernen. MYDATA automation AB utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade utrust- ningar för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort. Nettoom- sättningen för januari - september uppgick till 317 MSEK och resultatet efter finansnetto till 12,5 MSEK. Stockholm den 30 november 1999 Industriförvaltnings AB Skandigen (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon: 08-614 00 20 eller 070-777 71 90, e-post: patrik.tigerschiold@skandigen.se Skandigen är ett utvecklingsbolag med ägarintressen huvudsakligen i svenska onoterade företag. Skandigens affärsidé är att genom aktivt ägande utveckla tillväxtföretag eller företag med tillväxtpotential. Målet är att öka företa- gets värde och därmed ge aktieägarna möjlighet till god långsiktig tillväxt. Portföljen består av ett tjugotal investeringar inom tre affärsområden: Tekno- logi, Bioteknik och Tjänster & Handel. De viktigaste innehaven är Arkivator (14 %), Axis (18 %), CMA Microdialysis (56 %), Fermentech Medical (97 %), MYD- ATA (39 %), PartnerTech (25 %) och Vellinge Electronics (37 %). Skandigen är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00510/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar