Skandigens nya namn Skanditek är registrerat

Skandigens nya namn Skanditek är registrerat Skandigens extra bolagsstämma den 10 januari beslöt att ändra namn till Skanditek Industriförvaltning AB. Denna firma är nu registrerad hos Pa- tent- och Registreringsverket. Övergången till det nya namnet och ny grafisk profil kommer att ske tisda- gen den 1 februari. "Skanditek är ett namn som bättre speglar vår verksamhet. Från att ha va- rit ett renodlat bioteknikföretag har vi det senaste året avsevärt breddat vår verksamhet. Fokus ligger idag på IT, elektronik och kvalificerade in- dustrikomponenter", säger Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör. Handeln i aktien på OM Stockholmsbörsen kommer fr.o.m. den 1 februari att ske under kortnamnet STEK. Stockholm den 26 januari 2000 Industriförvaltnings AB Skandigen (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon: 08-614 00 20 eller 070-777 71 90, e-post: patrik.tigerschiold@skandigen.se Skandigen är ett industriförvaltningsföretag med ägarintressen huvudsakli- gen i svenska onoterade företag. Skandigens affärsidé är att genom aktivt ägande utveckla tillväxtföretag eller företag med tillväxtpotential. Målet är att öka företagets värde och därmed ge aktieägarna möjlighet till god långsiktig tillväxt. Portföljen består av ett tjugotal investeringar inom tre affärsområden: Teknologi, Bioteknik och Tjänster & Handel. De vikti- gaste innehaven är Arkivator (14 %), Axis (18 %), CMA Microdialysis (56 %), Fermentech Medical (97 %), Mydata (38 %), PartnerTech (25 %) och Vel- linge Electronics (37 %). Skandigen är noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00920/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar