Stämma i Skandigen beslutade om namnbyte

Stämma i Skandigen beslutade om namnbyte Under dagens extra bolagsstämma i Skandigen beslöts, i enlighet med sty- relsens förslag, att ändra namn till Skanditek. I första hand antogs fir- man Skanditek Industriförvaltning AB och i andra hand Industriförvaltnings AB Skanditek. Stockholm den 10 januari 2000 Industriförvaltnings AB Skandigen (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon: 08-614 00 20 eller 070-777 71 90, e-post: patrik.tigerschiold@skandigen.se Skandigen är ett utvecklingsbolag med ägarintressen huvudsakligen i svens- ka onoterade företag. Skandigens affärsidé är att genom aktivt ägande ut- veckla tillväxtföretag eller företag med tillväxtpotential. Målet är att öka företagets värde och därmed ge aktieägarna möjlighet till god långsik- tig tillväxt. Portföljen består av ett tjugotal investeringar inom tre af- färsområden: Teknologi, Bioteknik och Tjänster & Handel. De viktigaste in- nehaven är Arkivator (14 %), Axis (18 %), CMA Microdialysis (56 %), Fer- mentech Medical (97 %), Mydata (38 %), PartnerTech (25 %) och Vellinge Electronics (37 %). Skandigen är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00630/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00630/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar