Ändrade rapporteringsdatum samt datum för årsstämma 2010 i Skanditek

Nya datum har fastställts för delårsrapporteringen 2009: 31 augusti 2009 Delårsrapport januari-juni 10 november 2009 Delårsrapport januari-september Datum för årsstämma 2010 har fastställts till den 22 april 2010. Stockholm den 17 juni 2009 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) Patrik Tigerschiöld Verkställande direktör

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Prenumerera

Dokument & länkar