Beslut vid extra bolagsstämma i Skanditek

Beslut vid extra bolagsstämma i Skanditek Under dagens extra bolagsstämma i Skanditek beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att: - bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv samt överlåtelse av egna aktier, - nedsätta överkursfonden, - godkänna styrelsens för dotterbolaget CMA Microdialysis AB förslag till beslut om emission av förlagslån förenade med avskiljbara optionsrätter. Samtliga beslut var enhälliga. Stockholm den 1 oktober 2001 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se Håkan Dahlin, ekonomichef, telefon 08-614 00 29, mobil 0709-28 06 52, e-post hakan.dahlin@skanditek.se Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av 15 bolag verksamma inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Bland dem kan nämnas Axis (14%), LGP Telecom Holding (10%), Mydata Automation (39%), PartnerTech (24%), Vellinge Electronics (100%) och Vitrolife (35%). Skanditek är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20040928BIT22340/wkr0001.pdf

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar