Delårsrapport för januari - juni 1997

Delårsrapport för januari - juni 1997 - Försäljningen ökade med 121 procent till 23,3 MSEK. - Rörelseresultatet blev 0,4 MSEK. - Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,8 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Prenumerera