Delårsrapport för januari - mars 1997

Delårsrapport för januari - mars 1997 - Koncernens fakturerade försäljning uppgick för tre månader till 8,0 MSEK (7,8). - Koncernens rörelseresultat blev -1,7 MSEK (0). - Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,5 MSEK (10,4). I finansnettot för första kvartalet 1996 ingår en intäkt av engångskaraktär om 10,2 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Prenumerera