Mikael Jonson ingår förnyat optionsavtal med Skanditek Industriförvaltning AB

Mikael Jonson ingår förnyat optionsavtal med Skanditek Industriförvaltning AB Mikael Jonson, verkställande direktör tillika styrelseledamot i PartnerTech AB (publ), har köpt köpoptioner, som ger honom rätt att senast den 29 december 2005 köpa 150 000 aktier i PartnerTech AB (publ). Om köpoptionen utnyttjas fullt ut, kommer Mikael Jonson äga 154 000 aktier i PartnerTech AB (publ), vilket motsvarar cirka 1,3 procent av röster och kapital beräknat på befintligt antal aktier, varvid utestående optioner i PartnerTech AB (publ) är exkluderade. Köpoptionen är utställd av Skanditek Industriförvaltning AB (publ), huvudägarei PartnerTech AB (publ), som äger 39,9 procent av röster och kapital i PartnerTech AB (publ). Mikael Jonson och Skanditek Industriförvaltning AB (publ) ingick den 9 december 1999 ett optionsavtal, där Mikael Jonson erhöll rätten att förvärva 150 000 aktier i PartnerTech AB (publ). Parterna är överens om att detta optionsavtal omedelbart skall upphöra att gälla samt skall ersättas av nu ingånget optionsavtal. SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, e-post: patrik.tigerschiold@skanditek.se. Jonas Alfredson, ekonomichef, telefon 08-614 00 29, mobil 0733-904 912, e-post jonas.alfredson@skanditek.se. Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Vår affärsidé är att vara en aktiv och långsiktig ägare och bidra till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av tolv investeringar inom områdena elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. De viktigaste innehaven är Axis (14%), LGP Telecom Holding (9%), Mydata Automation (39%), PartnerTech (40%) och Vitrolife (35%). Skanditek är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20040927BIT20650/wkr0001.pdf

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Prenumerera

Dokument & länkar